[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Data k úlohám z počítačového zpracování přirozeného jazyka

(Přístup je chráněn heslem.)

Licence německých dat

Německá data pocházejí z treebanku Tiger (http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/TIGER/TIGERCorpus/). Text treebanku zase pochází z novin Frankfurter Rundschau a držitelem Copyrightu je:

   Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH
   Verlag der Frankfurter Rundschau
   Große Eschenheimer Straße 16-18
   D-60313 Frankfurt am Main

Treebank sám byl vytvořen ve spolupráci univerzit v Postupimi, Stuttgartu a Sárské univerzity v Saarbrückenu.

Protože jsou německá data odvozena z treebanku Tiger, podléhají stejným licenčním podmínkám jako tento treebank. Data jsou k dispozici bezplatně pro nekomerční využití za předpokladu, že jejich uživatel souhlasí a podepíše licenční ujednání. Elektronickou kopii svého souhlasu s licencí musíte odeslat dříve, než začnete data používat.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]