[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Tagger TnT

Autorem tohoto taggeru je Thorsten Brants z univerzity v Saarbrückenu (nyní u Googlu). Stránku o taggeru najdete na http://www.coli.uni-saarland.de/~thorsten/tnt/. U tohoto taggeru je nutné nejdříve vyplnit licenční ujednání a odfaxovat ho Thorstenovi do USA; licence je bezplatná.

Stáhněte TnT, rozchoďte ho a přečtěte si zadání pro Brillův tagger, které přiměřeně aplikujte na tagger TnT.

24.9.2009: Vzhledem ke špatným zkušenostem s komunikací s autorem ohledně licence (moc nereaguje) tento tagger příliš nedoporučuji.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]