[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/18 10:25]
ufal
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:45]
lopatkova removed
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
  
-Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. +====== Remote Teaching - Winter Term 2020/21 ======
  
 +See [[https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures|MFF's site]] with continually updated information on the current situation.
  
-|Katedra|Vyučující|Kód lístku|Jazyk|Název předmětu|Hodin|Studentů|Preferovaná forma případné distanční výuky| + 
-|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|| +^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|| +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
-|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|| +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N| 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|| +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y| 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|| +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y | 
-|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|| +|NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | 
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|| +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  
-|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| || +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom | Monday 12:20-14:40 |Y | 
-|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|25|| +|NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | 
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|| +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| 
-|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|| +|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) | N | 
-|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|| +|NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | 
-|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|6|| +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially | 
-|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|| +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
-|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|| +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | 
-|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10|| +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
-|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|| +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 | partially | 
-|UFAL|Klusá?ek David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2||| +|NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|28|| +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N| 
-|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|80||+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej  | ENG/CZE   | Zoom| Monday 9:00-10:30 |partially | 
 +|NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | 
 +|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | 
 +|NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | 
 +|NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | 
 +|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom | Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 | Y | 
 +|NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | 
 +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom | Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 | Y | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::| 
 +|NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | 
 + 
 + 
 +===== Možnosti distančního vzdělávání ===== 
 + 
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty 
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus 
 + 
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html 
 + 
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz) 
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html 
 + 
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html 
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html 
 + 
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU 
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/ 
 + 
 + 
 +===== Teaching Winter Term 2020/21 ===== 
 + 
 +17/9, doc. Kulich: Do tabulky prosím uveďte pravděpodobnou formu distanční výuky jednotlivých přednášek (nikoli cvičení, seminářů, praktik apod.) pro případ, že by výuku nebylo možné konat prezenčně. Vyberte možnost A-F, kterou považujete pro sebe a svůj předmět za nejvhodnější formu výuky. Pokud váháte, vyberte možnost, která vám připadá nejatraktivnější. Volba formy výuky v této tabulce není nijak závazná. 
 +  
 + 
 +A. Streamovaná přednáška konaná v posluchárně 
 +B. Streamovaná přednáška konaná mimo posluchárnu 
 +C. Přednáška nahrávaná/streamovaná mimo posluchárnu 
 +D. E-learningové nástroje (Moodle apod.) 
 +E. Samostudium s konzultacemi 
 +F. Jiná  
 + 
 +^ Katedra^Vyučující Kód lístku^  Jazyk ^  Název předmětu Hodin Studentů Preferovaná forma případné distanční výuky 
 +|UFAL|Ševčíková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do počítačové lingvistiky|2|56|B
 +|UFAL|Kuboň Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do počítačové lingvistiky|2|6|B
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené řeči|2|6|B
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového učení v systému R|2|34|F
 +|UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového učení v systému R|2|5|F
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|C
 +|UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C
 +|UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C
 +|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B
 +|UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B
 +|UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B
 +|UFAL|Mareček David|NPFL097p1||Neřízené strojové učení v NLP|1|9|B/C
 +|UFAL|Dušek Ondřej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|4|B/C
 +|UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyků v čase a prostoru|1|2|B/C
 +|UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|11|B/C
 +|UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||Přírodní algoritmy učení a optimalisace|2|3|E
 +|UFAL|Klusáček David|NPFL109p1|CZE|Číslicové zpracování zvukových signálů|2| |E
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zpětnovazební učení|2|32|A
 +|UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového učení v Pythonu|2|104|A| 
 +|::: |:::         |NPFL129p2|ENG|:::                             |:::|:::|A|
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]