[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/23 11:01]
ufal [Remote Teaching - Winter Term 2020/21]
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:45]
lopatkova removed
Line 6: Line 6:
  
 ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE| |Monday 14:00| | +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|
-|NPFL006 |Introduction to Formal Linguistics                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20| | +|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N
-|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom| | | +|NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA ||
 |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | |
-|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |    | | | |  +|NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |ZoomWednesday 15:40 |  
-|NPFL054 |Introduction to Machine Learning with R           |Hladká Barbora, Holub Martin|CZE | | | | +|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom Monday 12:20-14:40 ||
-|::    |:::                                               |:::               |ENG |:::| | | +
-|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG | | | |+
 |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y |
-|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin |    | | | | +|NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially
-|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | | |+|NPFL073 |Mathematical Methods in Linguistics               |Lopatková Markéta |    | | individual consultations (1 student so far) |
 |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | | |NPFL081 |Practical Fundamentals of Probability and Statistics for CL |Holub Martin |   | | | |
-|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | +|NPFL092 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl092|NLP Technology]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | partially 
-|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]              |Zeman Daniel      |ENG |Zoom| |Y| +|NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| 
-|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |    | | | | +|NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE/(ENG)|Zoom |??? | |+|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially | 
 +|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 partially |
 |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y |
-|NPFL100 |Variability of Languages in Time and Space        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| | | +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej    | | | |+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej ENG/CZE   ZoomMonday 9:00-10:30 |partially |
 |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y |
-|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | | |+|NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| |
 |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | | |NPFL109 |Digital Sound Processing                          |Klusáček David    | CZE | | | |
 |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially | |NPFL118 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl118|Natural language processing on computational cluster]] |Popel Martin, Rosa Rudolf, Straka Milan | ENG(+CZE?) | Zoom | as arranged with students | partially |
-|NPFL122 |Deep Reinforcement Learning                       |Straka Milan      |ENG | | | |+|NPFL122 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl122|Deep Reinforcement Learning]] |Straka Milan      |ENG | Zoom Lecture Mo 15:40; practicals We 9:00 |
 |NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y | |NPFL125 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl125|Text processing in UNIX]] |Žabokrtský Zdeněk, Rosa Rudolf | ENG? | Zoom | Wed 9:50 | Y |
-|NPFL129 |Introduction to Machine Learning with Python      |Straka Milan      |CZE | | | | +|NPFL129 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl129|Introduction to Machine Learning with Python]] |Straka Milan      |CZE | Zoom Lecture Mo 12:20; practicals We 10:40 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::| Lecture Mo 14:00; practicals We 12:20 |:::|
 |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | | |NPFL130 |Philosophy of Language and NLP                    |Musil Tomáš       |CZE?| | | |
 +
 +
 +===== Možnosti distančního vzdělávání =====
 +
 +Opatření vyhlášená vedením fakulty
 +https://www.mff.cuni.cz/koronavirus
 +
 +Centrum celoživotního vzdělávání UK
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html
 +
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz)
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html
 +
 +Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-1.html
 +https://paedagogium.cuni.cz/PAED-70.html
 +
 +Stránka pro podporu distančního vzdělávání na ZČU
 +https://czv.zcu.cz/zajisteni-distancni-vyuky/
  
  
Line 59: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]