[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/25 11:01]
lopatkova [Možnosti distančního vzdělávání]
vyuka-zs-2020-21 [2020/10/02 14:45]
lopatkova removed
Line 6: Line 6:
  
 ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^ ^ code ^ course name and link ^ teacher(s) ^ language ^  how ^ when ^ recording (Y/N)^
-|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE| |Monday 14:00|Y | +|NPFL004 |Seminar on Formal Linguistics                     |Hajičová Eva, Ševčíková Magda   |ENG/CZE|Zoom|Monday 14:00|Y | 
-|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20| |+|NPFL006 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl006|Introduction to Formal Linguistics]]                |Ševčíková Magda   |ENG |Zoom| Thursday 10:40-12:20|N|
 |NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y| |NPFL012 |Introduction to Computer Linguistics              |Kuboň Vladislav   |CZE |Zoom|Monday 10:40-12:20|Y|
 |:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y | |:::     |:::                                               |:::               |ENG |:::|TBA |Y |
 |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | | |NPFL012 |Methods of Automated Translation                  |Kuboň Vladislav      | | | |
 |NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y |  |NPFL038 |Fundamentals of Speech Recognition and Generation |Peterek Nino      |CZE/ENG? |Zoom| Wednesday 15:40 | Y | 
-|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG | | | |+|NPFL063 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl063|Introduction to General Linguistics]]              |Hana Jiří         |ENG |Zoom Monday 12:20-14:40 ||
 |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y | |NPFL067 |Statistical Methods in NLP I                      |Hajič Jan, Pecina Pavel |ENG |Zoom |Tuesday 12:20 |Y |
 |NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially| |NPFL070 |Language Data Resources                           |Žabokrtský Zdeněk, Popel Martin | CZE/ENG? |Zoom | | partially|
Line 20: Line 20:
 |NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y| |NPFL094 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl094|Morphological and Syntactic Analysis]]|Zeman Daniel |ENG | Zoom | Friday 12:20–13:50 |Y|
 |NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N | |NPFL095 |Modern Methods in Computational Linguistics       |Popel Martin      |ENG |Zoom | |N |
-|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | | +|NPFL097 |Unsupervised Machine Learning in NLP              |Mareček David     |CZE |Zoom | Monday 10:40 | partially 
-|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom |  | |+|:::     |:::                                               |:::               |ENG |Zoom | Friday 10:40 partially |
 |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y | |NPFL099 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl099|Statistical Dialogue Systems]]|Dušek Ondřej      |ENG/CZE    |Zoom |Tue 9:50 (??) |Y |
-|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50| | +|NPFL100 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl100|Variability of Languages in Time and Space]]        |Ševčíková Magda, Nedoluzhko Anna, Zikánová Šárka   |ENG |Zoom| Wednesday 12:20-13:50|N
-|NPFL101 |Competing in Machine Translation                  |Bojar Ondřej    | | | |+|NPFL101 |[[http://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl101|Competing in Machine Translation]]                  |Bojar Ondřej ENG/CZE   ZoomMonday 9:00-10:30 |partially |
 |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y | |NPFL103 |[[https://ufal.mff.cuni.cz/courses/npfl103|Information Retrieval]] |Pecina Pavel      |ENG |Zoom |Monday 15:40 |Y |
 |NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| | |NPFL107 |Natural computing for learning and optimisation   |Peterek Nino      |    | | individual consultations| |
Line 43: Line 43:
 Centrum celoživotního vzdělávání UK Centrum celoživotního vzdělávání UK
 https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html https://cczv.cuni.cz/CCZV-1.html
 +
 +Vzdělávací portál - zde po přihlášení získáte seznam aktuálně nabízených kurzů (pro přihlášení zadáte emailovou adresu, která obsahuje za zavináčem cuni.cz)
 +https://cczv.cuni.cz/CCZV-203.html
  
 Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností Paedagogium - Centrum pedagogických dovedností
Line 74: Line 77:
 |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C| |UFAL|Hana Jiří|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2| |C|
 |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C| |UFAL|Hajič Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování přirozených jazyků I|2|28|C|
-|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|C|+|UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|B|
 |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B| |UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|B|
 |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B| |UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|B|

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]