[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka-zs-2020-21 [2020/09/18 10:20]
ufal
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== Teaching Winter Term 2020/21 ====== 
- 
-Katedra|Vyu?​ující|Kód lístku|Jazyk|Název p?​edm?​tu|Hodin|Student?​|Preferovaná forma p?ípadné distan?ní výuky| 
-UFAL|Šev?​íková Magda|NPFL006p1||Úvod do formální lingvistiky|2|2|| 
-UFAL|Kubo? Vladislav|NPFL012p1|CZE|Úvod do po?​íta?​ové lingvistiky|2|56|| 
-UFAL|Kubo? Vladislav|NPFL012p2|ENG|Úvod do po?​íta?​ové lingvistiky|2|6|| 
-UFAL|Peterek Nino|NPFL038p1||Základy rozpoznávání a generování mluvené ?e?i|2|6|| 
-UFAL|Holub Martin|NPFL054p1|CZE|Úvod do strojového u?ení v systému R|2|34|| 
-UFAL|Holub Martin|NPFL054p2|ENG|Úvod do strojového u?ení v systému R|2|5|| 
-UFAL|Hana Ji?​í|NPFL063p1||Úvod do obecné lingvistiky|2|17|| 
-UFAL|Hana Ji?​í|NPFL063p2||Úvod do obecné lingvistiky|2||| 
-UFAL|Haji? Jan|NPFL067p1||Statistické metody zpracování p?​irozených jazyk? I|2|25|| 
-UFAL|Popel Martin|NPFL070p1||Zdroje jazykových dat|1|3|| 
-UFAL|Rosa Rudolf|NPFL092p1||Technologie pro NLP|1|3|| 
-UFAL|Zeman Daniel|NPFL094p1||Morfologická a syntaktická analýza|2|2|| 
-UFAL|Mare?​ek David|NPFL097p1||Ne?​ízené strojové u?ení v NLP|1|6|| 
-UFAL|Dušek Ond?​ej|NPFL099p1||Statistické dialogové systémy|2|2|| 
-UFAL|Nedoluzhko Anna|NPFL100p1||Variabilita jazyk? v ?ase a prostoru|1|2|| 
-UFAL|Pecina Pavel|NPFL103p1||Vyhledávání informací|2|10|| 
-UFAL|Peterek Nino|NPFL107p1||P?​írodní algoritmy u?ení a optimalisace|2|3|| 
-UFAL|Klusá?​ek David|NPFL109p1|CZE|?​íslicové zpracování zvukových signál?​|2||| 
-UFAL|Straka Milan|NPFL122p1|ENG|Hluboké zp?​tnovazební u?​ení|2|28|| 
-UFAL|Straka Milan|NPFL129p1|CZE|Úvod do strojového u?ení v Pythonu|2|80|| 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]