[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Zajištění distanční výuky - LS 2019/20

Remote education provided by the Institute of Formal and Applied Linguistics:

See MFF's site with continually updated information on the current situation.

code name guarantor how when form of exam
NPFL004 Seminář z formální lingvistiky(Seminar of formal linguistics) Hajičová YouTube (Bojar) / Zoom Mon 14-15.30
NPFL024 Syntaktická analýza češtiny (Syntactic Parsing of Czech) Kuboň not taking place
NPFL068 Statistické metody zpracování přirozených jazyků II (Statistical Methods in Natural Language Processing) Pecina/Hajič Zoom / homeworks Wed 9:00-12:10 Zoom-7
NPFL075 Závislostní gramatiky a korpusy (Dependency Grammars and Treebanks) Lopatková, Zeman, Mírovský Zoom/ slides, reading, homeworks Wed 15:40-17:10, labs Fri 12:20-13:50 homeworks + distant test
NPFL079 Algoritmy rozpoznávání mluvené řeči (Algorithms in Speech Recognition) Peterek e-mail, Skype / reading, homeworks, consultation Thu 14:00-17:10
NPFL082 Informační struktura věty a výstavba diskurzu (Information Structure of Sentences and Discourse Structure ) Hajičová, Zikánová WhatsApp / reading, lectures, homeworks Thu 14:00-15:30 homeworks
NPFL083 Lingvistická teorie a gramatické formalismy (Linguistic Theories and Grammar Formalisms) Rosen anywhere, Moodle / presentations, videos, handouts, literature, sw, homeworks with due dates anytimehomeworks+project
NPFL087 Statistický strojový překlad (Statistical Machine Translation) Bojar YouTube live lectures Thu 9-10.30
NPFL093 Aplikace NLP (NLP Applications) Kuboň Zoom / lectures, no external speakers yet Tue 15:40-17:20
NPFL096 Komputační morfologie (Computational Morphology) Hana reading, sharing summary, presentations by students
NPFL097 Neřízené strojové učení v NLP (Unsupervised Machine Learning in NLP) Mareček YouTube, Zoom/ homeworks anytime, selected lectures and consultation Tue 12:20
NPFL098 Automatické zpracování textových dat (Automatic Text Data Processing) Straňák not taking place
NPFL106 Obecná lingvistika (Linguistics) Hana reading, sharing summary, presentations by students
NPFL111 Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R Cinková Zoom (not recorded) / lectures with chat, slides, scripts, Jupyter at ÚČNK for registered students only Fri cca 10:00-12:10 max (after NPFL112), consultation anytime via e-mail, phone, Skype, Zoom no exam
NPFL112 Analýza dat v R pro studenty humanitních oborů Cinková Zoom (not recorded) with chat / DataCamp, slides, scripts, Jupyter at ÚČNK for registered students only Fri 9-10:30 max., consultation anytime via e-mail, phone, Skype, Zoom, Viber no exam
NPFL114 Hluboké učení (Deep learning) Straka Lecture: Czech lecture on Zoom, English pre-recorded (comments on slides, electronic board) and available for download; lab sessions: Zoom Czech lecture on its original time Mo 9:50-12:05, English videorecordings of lectures posted on Monday morning so that students can see them Mon 9:50-12:05, Tue 9:50-12:05; labs in Zoom Mon 12:20 (Czech), Tue 12:20 (English), Tue 14:00 (English) Both in-person terms (exam can be written or oral depending on the student's choice) and distant terms (only oral form)
NPFL115 Čtení z pragmatiky a sémantiky (Readings on Semantics and Pragmatics ) Zikánovánot taking place
NPFL116 Kompendium neuronového strojového překladu (Compendium of Neural Machine Translation) Helcl reading
NPFL117 Seminář z hlubokého učení (Deep Learning Seminar) Straka offline / reading seminar – papers, their summaries
NPFL119 Seminář ze zpracování číslicových signálů Klusáček
NPFL120 Mnohojazyčné počítačové zpracování jazyka (Multilingual Natural Language Processing) Zeman+ Zoom/ homeworks Fri 14:00-15:30 Zoom homework only
NPFL123 Dialogové systémy (Dialogue Systems) Dušek Mar 17: Webex, Mar 24: Skype, then Zoom (+discussions on Slack) Tue 9:00-12:20 Zoom-7 written test in person (2 people only)
NPFL124 Zpracování přirozeného jazyka (Natural Language Processing) Žabokrtský et al. Zoom/ homeworks Wed 15:40-17:10 Zoom-7 3 HWs + a distant test
NPFL128 Jazykové technologie v praxi (Language Technologies in Practice) Hana
NPOZ009 Odborné vyjadřování a styl (Professional Language and Style) Ševčíková Zoom/ homeworks Mon 15:40-17:10 S1 homeworks acc. to the original schedule, final consultations in person/via Zoom

Předpisy:

Podle Prohlášení UK z 12.3. zůstávají opatření z předešlých dnů týkající se výuky platná - pedagogická, vědecká a výzkumná činnost zůstává zachována a nepřerušuje se, mění se pouze forma výuky a dalších aktivit.
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9598&locale=cz
https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/opatreni-ohledne-koronaviru-sars-cov-2-a-nemoci-covid-19
anglická znění:
https://cuni.cz/UKEN-379.html?news=9712&locale=en
https://www.mff.cuni.cz/en/internal-affairs/coronavirus-sars-cov-2-and-covid-19-protection-measures

Technické řešení I sekci - ZOOM a Moodle:

Sekce se shodla, že nejjednodušší model, kdy studenti dostanou kapitoly ze skript/jiné texty plus se jim nabídne konzultace (emailem či fyzicky), není vhodný, alespoň jistě ne u velkých a větších přednášek. Preferovanými formami jsou buď předem nahrané přednášky nebo přednášky s možností interakce přes vhodnou platformu.

Samozřejmě není únosné, aby si jednotliví přednášející či pracoviště zajišťovali sami vhodné řešení (a studenti si instalovali řadu aplikací) - proto padla shoda na Moodle a ZOOM.
Od včerejška máme tedy na sekci k dispozici Zoom for Education - licenci pro 20 “hosts” (s až 300 posluchači)
https://zoom.us/education
Plus webinar (který prý vhodným způsobem zajišťuje interaktivitu, zatím jsem nezkoušela).
Idea je taková, že se virtualizuje rozvrh na Malé Straně a “hosts” budou jednotlivé posluchárny - defaultně tedy bude mít každý vyučující slot v době své rozvržené přednášky.
Předpokládá se, že ne všichni vyučující budou volit tuto formu (např. cvíka pro 1.ročníky) či si zvolí jiný lépe vyhovující čas, tím se rozvrh trochu rozvolní.
KDSS/softwarové katedry teď na nastavení pracují a zkouší, pak dostaneme instrukce a návod, jak se co nejrychleji naučit zoom využívat.

Testovací meeting (nezávislý na licenci) se dá otevřít na http://zoom.us/test.
- Sdíleni plochy funguje i z tabletu, kde se prý dá velmi pohodlně kreslit na whiteboard, pokud máte dotykové pero.
- Možnost nahrávání - silně doporučené bude přednášky nahrávat a umisťovat na webu předmětu (aby měli studenti možnost shlédnout později - předpokládá se dobrovolnická práce studentů, péče o rodinné příslušníky, nedostupnost připojení v daný okamžik, …).

Informace studentům:

Studenti budou o tomto řešení obecně informováni emailem přes SIS někdy začátkem příštího týdne (po 16.3.) až se odzkouší a odladí technické řešení a dostanou odkaz na sekční webovou stránku, kde snad budou stále aktuální informace.
Plus se dozvědí, že s řešením pro každý konkrétní předmět se jim emailem ozve vyučující.

Termíny:

Samozřejmě se předpokládá, že každý vyučující potřebuje nějaký čas, aby připravil nově výuku, ale cílem je, aby v týdnu od 23.3. už víceméně výuka běžela - s tím, že se předpokládá prodloužení semestru, protože ne všichni budou schopni touto novou formou odučit.
Též se doporučuje využít starší nahrávky přednášek, pokud jsou k dispozici - i s tím, že se třeba pozměnil sylabus nebo jste plánovali aktualizaci / jiný přístup.

Data:

Prosím, pokud máte někdo problém s datovým připojením z domova - ozvěte se!

Možná užitečné nástroje:

Interaktivní IDE, které si můžete vystavit jako html stránku a nechat do něj kolaborativně psát studenty:

https://github.com/datacamp/datacamp-light

https://cdn.datacamp.com/dcl-react/standalone-example.html


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]