[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Prague Dependency Treebank - Consolidated

PDT-C bude souborné vydaní dosavadních PDT-korpusů s manuální anotací na českých textech, a to s manuální anotací na všech třech PDT-rovinách.
Plán je vydat PDT, českou část PCEDT, PDTSC a PDT-Faust. Všechny čtyři korpusy již dnes mají manuálně anotovanou tektogramatickou rovinu (a v PDT je celá řada dalších přídavných anotací nad tektogramatickou rovinou). Morfologická a analytická rovina byla manuálně anotována jen v PDT.
Nejdůležitější krok pro vydani PDT-C je tedy manuální anotace morfologie (hotove ve verzi PDT-C 1.0) a analytické roviny (verze 2.0) v české části PCEDT, v PDTSC a PDT-Faust.

A-rovina: dodatky k manuálu


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]