[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Pravidla anotace na a-rovině

Anotace na analytické rovině Manuál z 1999

Interní dokumenty ÚFAL
- změny v anotaci oproti původnímu manuálu (z 1999), zpřesnění pravidel anotace některých jevů

T-Aprevodnik10 Využití manuální anotace na t-rovině při anotaci na a-rovině
denomvocatpartl10 Nové afuny Denom, Vocat a Partl
ellipsis10 Elipsy
castice12 Anotace částic na a-rovině
interpunkce11 Interpunkce
numbers10 Číslovkové výrazy
sesi11 Forma se/si
subjekt-objekt10 Sb nebo Obj
frazemy10 Frazémy a víceslovné jednotky
pdt-vallex-na-a-rovine10 Využití valenčního slovníku PDT-Vallex při anotaci na a-rovině
spojovnik10 Spojovník (černo-bílý, Praha-Holešovice)
cizi10 Cizojazyčný text
doplnek10 Doplněk (visí vždy na slovese)
li Li, ne-li, zda-li, nebo-li

AuxYaAuxZ10 Vymezení afunů AuxY a AuxZ
Změny v přiřazování přípon _Co, _Ap a _P
spojkajakoAuxZ10 Souřadicí spojovací výrazy jako AuxZ
atradv10 Zrušení kombinovaných funkcí

Seznamy
predlozky_seznam10 Sekundární předložky
Souřadicí spojovací výrazy včetně modifikátorů spojek

Kontroly
checks-list-v4 Seznam automatických kontrol

Význam hodnot v morfologickém tagu

Materiály z anotátorských schůzek
ANOT-22-09-12 Číslovky, spojovník, společné rozvití, apozice
ANOT-22-02-18 Než aby, více než, jako, takže, přičemž, pokud, dokud

docx-verze

Historie

22/09/2022: přidávám odkaz na morfologickou tabulku (hodnoty v tagu)
12/09/2022: přidávám materiály z anotátorských schůzek
07/09/2022: do seznamu sekundárním předložek přidáno důsledkem
06/09/2022: nová verze dodatku sesi (přidán oddíl 5 o se/si na substantivech a adjektivech); frazemy10: oprava stromu v př. 4
01/09/2022: nový seznam kontrol; drobné úpravy v T-Apřevodníku (zrušena zastaralá výjimka o doplňku)
30/08/2022: upravena verze castice12 a interpunkce11
23/08/2022: přidán dodatek o “li”
05/08/2022: nová verze castice12; nový seznam kontrol
21/07/2022: oprava v interpunkce11, opraven strom č. 25 v numbers10
28/06/2022: nová verze interpunkce11
17/06/2022: nový seznam kontrol (v2):interpunkční kontroly: slash, dash, dot, apostrophe, ampersand - plus doplněk, jen Atv
09/06/2022: nová verze castice11, nové dokumenty cizi10, spojovnik10, doplnek10
31/05/2022: přidán seznam automatických kontrol
11/05/2022: přidán seznam sekundárních předložek s číslem 10, link na souřadicí spojky, link na původní manuál
06/05/2022: nahrány aktualizované verze s číslem 10.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]