[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Pravidla anotace na a-rovině

Anotace na analytické rovině Manuál z 1999

Interní dokumenty ÚFAL
- změny v anotaci oproti původnímu manuálu (z 1999), zpřesnění pravidel anotace některých jevů

T-Aprevodnik11 Využití manuální anotace na t-rovině při anotaci na a-rovině
denomvocatpartl11 Nové afuny Denom, Vocat a Partl
ellipsis10 Elipsy
castice12 Anotace částic na a-rovině
interpunkce11 Interpunkce
numbers11 Číslovkové výrazy
sesi11 Forma se/si
subjekt-objekt10 Sb nebo Obj
frazemy10 Frazémy a víceslovné jednotky
pdt-vallex-na-a-rovine10 Využití valenčního slovníku PDT-Vallex při anotaci na a-rovině
spojovnik11 Spojovník (černo-bílý, Praha-Holešovice)
cizi10 Cizojazyčný text
doplnek10 Doplněk (visí vždy na slovese)
li Li, ne-li, zda-li, nebo-li
partl_ano_ne10 citoslovce, odpověďové výrazy
operatory10 plus, minus, krát atd. (slova i znaky)
prosim-myslim10 Ustrnulé slovesné tvary (prosím, myslím, tuším, zaplať pánbůh, víte)
PDTSC-sablony-A10 Šablony pro mluvený korpus (Dobrý den, jmenuji se Petra …)
deti-tam-byly-tri10 Konstrukce s číslovkami typu Dětí je pět a Děti přišly dvě.
coajak10 Různá užití co a jak
adresy10 Adresy
nazvy10 Názvy

AuxYaAuxZ10 Vymezení afunů AuxY a AuxZ
Změny v přiřazování přípon _Co, _Ap a _P
spojkajakoAuxZ10 Souřadicí spojovací výrazy jako AuxZ
atradv10 Zrušení kombinovaných funkcí

Seznamy
predlozky_seznam11 Sekundární předložky
Souřadicí spojovací výrazy včetně modifikátorů spojek

Kontroly
checks-list-v6 Seznam automatických kontrol

Význam hodnot v morfologickém tagu

Materiály z anotátorských schůzek
ANOT-23-05-17 Šablony
ANOT-22-12-01 Kdo to je? Kolik máte vnoučat?
ANOT-22-09-12 Číslovky, spojovník, společné rozvití, apozice
ANOT-22-02-18 Než aby, více než, jako, takže, přičemž, pokud, dokud

docx-verze

Historie

20/10/2023: nový seznam předložek
23/05/2023: nový dokument Názvy, materiál z anotátorské schůzky 17. 5. 2023; opravena chyba v př. 10 v dodatku interpunkce11
24/04/2023: nový dokument Adresy
18/01/2023: oprava seznamu sekundárních předložek
10/01/2023: doplnění příkladu do coajak
20/12/2022: 9:30 je koordinace: aktualizace dodatku spojovník a operátory
16/12/2022: oprava v dodatku deti-tam-byly-tri (strom 12 a přidán strom 13 - bylo nás pět)
13/12/2022: přidán dodatek coajak
12/12/2022: do seznamu sekundárním předložek přidáno kolem dokola + G
09/12/2022: přidán dodatek deti-tam-byly-tri10
08/12/2022: oprava T-A převodník v seznamu funktorů byla chyba INTF → AuxO (nikoliv AuxZ)
02/12/2022: Oprava dokumentu PDTSC-sablony-A10 - chyba ve stromě 3.4 a 3.6
01/12/2022: přidány materiály z anotátorské schůzky ANOT-22-12-01, myslim-prosim10, PDTSC-sablony-A10
01/11/2022: upravena verze castice12 (prosím vás), denomvocatpartl11 (ach, ano), T-Aprevodnik11 (společné rozvití, jeden druhý)
31/10/2022: nové dodatky partl, operátory
21/10/2022: nový seznam kontrol, oprava chybného pádu v seznamu sekundárních předložek
06/10/2022: nová verze numbers11
30/09/2022: aktualizovaný seznam kontrol
22/09/2022: přidávám odkaz na morfologickou tabulku (hodnoty v tagu)
12/09/2022: přidávám materiály z anotátorských schůzek
07/09/2022: do seznamu sekundárním předložek přidáno důsledkem
06/09/2022: nová verze dodatku sesi (přidán oddíl 5 o se/si na substantivech a adjektivech); frazemy10: oprava stromu v př. 4
01/09/2022: nový seznam kontrol; drobné úpravy v T-Apřevodníku (zrušena zastaralá výjimka o doplňku)
30/08/2022: upravena verze castice12 a interpunkce11
23/08/2022: přidán dodatek o “li”
05/08/2022: nová verze castice12; nový seznam kontrol
21/07/2022: oprava v interpunkce11, opraven strom č. 25 v numbers10
28/06/2022: nová verze interpunkce11
17/06/2022: nový seznam kontrol (v2):interpunkční kontroly: slash, dash, dot, apostrophe, ampersand - plus doplněk, jen Atv
09/06/2022: nová verze castice11, nové dokumenty cizi10, spojovnik10, doplnek10
31/05/2022: přidán seznam automatických kontrol
11/05/2022: přidán seznam sekundárních předložek s číslem 10, link na souřadicí spojky, link na původní manuál
06/05/2022: nahrány aktualizované verze s číslem 10.


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]