[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lexaling:mit-se [2007/04/21 14:56]
hoffmannova
lexaling:mit-se [2007/04/21 15:29] (current)
hoffmannova
Line 1: Line 1:
 === mít (se) === === mít (se) ===
 ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^ ^Vallex2.0 ^PDT-V. ^popis ^
-|[[blu>​blu-v-mít-1]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-1]] | |mít povinnost ​
-|[[blu>​blu-v-mít-2]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-2]] | |být možné nebo pravděpodobné ​
-|[[blu>​blu-v-mít-3]] |v-w | |+|[[blu>​blu-v-mít-3]] | |mít možnost, mík k dispozici ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f2 |vlastnit, držet jako svůj majetek "mít spoustu peněz"​ | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f2 |vlastnit, držet jako svůj majetek "mít spoustu peněz"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f3 |vlastnit, držet jako svůj majetek "má angínu"​ | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f3 |vlastnit, držet jako svůj majetek "má angínu"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f5 |vlastnit, držet jako svůj majetek "​zimní boty má dvoje" | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f5 |vlastnit, držet jako svůj majetek "​zimní boty má dvoje" |
 |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f1 |s tím, že tento rámec v PDT-Vallexu má v PAT krom čtvrtého pádu i pád druhý "mít pravdu"​ | |[[blu>​blu-v-mít-4]] |v-w1855f1 |s tím, že tento rámec v PDT-Vallexu má v PAT krom čtvrtého pádu i pád druhý "mít pravdu"​ |
-|[[blu>​blu-v-mít-5]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-5]] | |získat ​
-|[[blu>​blu-v-mít-6]] |v-w | |+|[[blu>​blu-v-mít-6]] | |vlastnit něco nějakém stavu|
 |[[blu>​blu-v-mít-7]] |v-w1855f81 |mít uloženo jako povinnost "má to od nich za úkol" | |[[blu>​blu-v-mít-7]] |v-w1855f81 |mít uloženo jako povinnost "má to od nich za úkol" |
-|[[blu>​blu-v-mít-8]] | | | +|[[blu>​blu-v-mít-8]] | |smět, být oprávněn ​
-|[[blu>​blu-v-mít-9]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-9]] | |vyjádření pocitů / stavů / vlstností (idiom) - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR 
-|[[blu>​blu-v-mít-10]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-10]] | |předpokládat ​
-|[[blu>​blu-v-mít-11]] |v-w | +|[[blu>​blu-v-mít-11]] | |být nějakém příbuzenském stavu (idiom) ​
-|[[blu>​blu-v-mít-12]] |v-w | | +|[[blu>​blu-v-mít-12]] | |mít moc, kontrolu - v PDT VALLEXU řešeno vazbou s DPHR 
-|[[blu>​blu-v-mít-13]] |v-| | +|[[blu>​blu-v-mít-13]] |v-w1855f72 ​|nutit, nabádat (idiom) "má ho k práci"​ - tyto rámce se od sebe v obou slovnících liší - VALLEX: ACT(1) PAT(4) EFF(k+3) / PDT-VALLEX: ACT(1) PAT(k+3) ADDR(4) ​
-|[[blu>​blu-v-mít-14]] |v-| |+|[[blu>​blu-v-mít-14]] |v-w1855f30 ​|pokládat (idiom) "mít za blázna" ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f84 |mít čest | |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f84 |mít čest |
 |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f85 |mít něco s někým "měl s ní aférku"​ | |[[blu>​blu-v-mít-15]] |v-w1855f85 |mít něco s někým "měl s ní aférku"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-16]] |v-w1855f23 |mít na mysli | |[[blu>​blu-v-mít-16]] |v-w1855f23 |mít na mysli |
 |[[blu>​blu-v-mít-17]] |v-w1855f28 |mít na starost | |[[blu>​blu-v-mít-17]] |v-w1855f28 |mít na starost |
-|[[blu>​blu-v-mít-18]] ​| |nést srovnání (idiom) "to nemá obdoby"​+|[[blu>​blu-v-mít-18]] | |nést srovnání (idiom) "to nemá obdoby" ​|
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f29 |mít slovo | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f29 |mít slovo |
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f37 |mít váhu | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f37 |mít váhu |
Line 40: Line 40:
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f80 |mít kliku | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f80 |mít kliku |
 |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f82 |mít šťastnou ruku | |[[blu>​blu-v-mít-18]] |v-w1855f82 |mít šťastnou ruku |
-|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-|mít souvislost / spojitost; setkat se / dostat se do kontaktu (idiom) "Jana nemá s Petrem co do činění"​ |+|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-w1855f85 ​|mít souvislost / spojitost; setkat se / dostat se do kontaktu (idiom) "Jana nemá s Petrem co do činění" ​- tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7) | 
 +|[[blu>​blu-v-mít-19]] |v-w1855f84 |dostat se do kontaktu (idiom) "Mám tu čest se s ním potkat"​ - tyto rámce se od sebe mírně liší: Vallex má ADDR(s+7) PAT (4) / PDT-VALLEX: PAT (s+7) |
 |[[blu>​blu-v-mít-20]] |v-w1855f32 |vyplynout v něco (idiom) "útok na německý oddíl měl za následek smrt dvou vojáků"​ | |[[blu>​blu-v-mít-20]] |v-w1855f32 |vyplynout v něco (idiom) "útok na německý oddíl měl za následek smrt dvou vojáků"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-21]] |v-w1855f15 |milovat (idiom) "má ho raději než mne" | |[[blu>​blu-v-mít-21]] |v-w1855f15 |milovat (idiom) "má ho raději než mne" |
Line 67: Line 68:
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f86 |mít v povaze | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f86 |mít v povaze |
 |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f87 |mít v užívání | |[[blu>​blu-v-mít-22]] |v-w1855f87 |mít v užívání |
 +| |v-w1855f9 |nacházet se  "mít to ve smlouvě"​ |
 +| |v-w1855f24 |"mít v soukromém vlastnictví"​ stejný rámec jako v-w1855f9 |
 +| |v-w1855f19 |zvládnout "on na to má" |
 +| |v-w1855f39 |zvládnout pořídít "nemá na zaplacení nájmu"​ - stejný rámec jako v-w1855f19|
 +| |v-w1855f25 |"má to do školy daleko"​ |
 +| |v-w1855f27 |"má co říci"​ |
 +| |v-w1855f53 |vážit "má 9 kilo" |
 +| |v-w1855f56 |mít toho plné zuby (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f66 a 88 |
 +| |v-w1855f66 |mít toho plné zuby / dost (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 88 |
 +| |v-w1855f88 |mít toho po krk (vazba s DPHR) - stejný rámec jako v-w1855f56 a 66 |
 +| |v-w1855f60 |mít spadeno na někoho |
 +| |v-w1855f75 |mít před svatbou |
 |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ | |[[blu>​blu-v-mít-se-1]] |v-w1856f2 |chystat se (idiom) "moc se k tomu neměl"​ |
 |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" | |[[blu>​blu-v-mít-se-2]] | |chovat se (idiom) "měl se k ní hezky" |

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]