[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:15]
lopatkova [SUMMARY:]
pozarni-ochrana-a-bezpecnost-prace [2019/10/16 10:30]
lopatkova [SUMMARY:]
Line 3: Line 3:
 ====== SUMMARY: ====== ====== SUMMARY: ======
  
-  ​Summary: {{ :written-record-and-training-texts-on-fire-_protection-and-safety_mff_uk.pdf | in English}}+ **Fire Brigade ......... 150** 
 + ​**Rescue Services ... 155** 
 + ​**Police ................... 158** 
 + ​**Emergency Call .... 112** 
 +   
 +--------------------------------------------------------
  
-  ​Požár se hlásí na recepci, ​**l. 4211** + **Summary** {{ :​written-record-and-training-texts-on-fire-_protection-and-safety_mff_uk.pdf | in English}} {{ ::​po-a-bp-cz-studenti-mff-uk.pdf | česky}}
  
-  * Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​+  * Fire must be immediately announced at the reception **line 4211**  
 +   // Požár či riziko požáru musí být bezprostředně nahlášeno na recepci **l. 4211**//  
 + 
 +  * Any injury or accident mus be announced in the secretary immediately after treatment or after securing expert medical care at the secretary 
 +   // ​Jakýkoliv úraz se bezprostředně po poskytnutí pomoci / ošetření /​zajištění odborné pomoci ​ zapisuje v knize úrazů (na sekretariátu) ​
  
 ====== Zákony a nařízení:​ ====== ====== Zákony a nařízení:​ ======

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]