[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tex:sctl [2014/10/04 18:47]
bejcek
tex:sctl [2020/05/26 17:41]
stranak [Jak psát]
Line 1: Line 1:
  
-====== LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======+====== Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======
  
 Již vydané [[https://ufal.mff.cuni.cz/books|knihy]] v této edici. Již vydané [[https://ufal.mff.cuni.cz/books|knihy]] v této edici.
-Nebo hledáte spíše [[tex:pbml|styl pro PBML]]''?'' 
  
-==== Začínáme ====+==== Pravidla vydavatelství ====
  
-Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit samimůžete využít některý z četných tutoriálů na webunapříklad český [[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Famper.ped.muni.cz%2F~jonas%2FJaroska%2F4A2012%2Fmatura%2Fzbytek%2FTeXa%25F8sk%25FD%2520kr%25E1m%2Fmanu%25E1ly%2FLaTeX%2520pro%2520za%25E8%25E1te%25E8n%25EDky%2520-%2520Rybi%25E8ka_OCR.PDF&ei=YKAuVPLCOMauPO2rgAg&usg=AFQjCNEr-nBlsJ0ayMdJx9deBBOHGqESiQ&sig2=bnpwIdAQ_6na5VvMPHH5GA|Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky]], ehledný návod na [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX|WikiBooks]] a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například [[http://www.emerson.emory.edu/services/latex/latex_toc.html|sem]] a pro názvy symbolů [[http://web.ift.uib.no/Teori/KURS/WRK/TeX/symALL.html|sem]].+  - Je třeba zařídit vlastní finacovaní tisku. Nic jiného nefakturujeme (pomoc se sazbougrafikoujednání s tiskárnou atdděláme ve vlastní režii)Černobílá kniha kolem 200 stran, 100 výtisků vyjde kolem 25 až 30 tis. 
 +  - Kniha musí být recenzována nejméně dvěma nezávislými recenzenty. 
 +  Nevyplácíme žádný honorář. 
 +  Knihy pak šíříme es prodejnu Karolinum a její internetový obchodProdá se jich obvykle tak 3-5 za rok... budeme ovšem rádi, pokud to bude vícNám to jenom nahradí některé náklady (prodávají se po cca 200 Kč). 
 +  - Autor dostane 20 výtisků; rozeslání povinných výstisků zařídíme sami (také 20). 
 +  - Kniha se sází v XeLaTeXu. 
 +  - Má-li být kniha vydaná do prosince, musí být vysázený blok k disposici redakci vydavatelství do září daného rokuPřesný harmonogram: 
 +    * do **30června** příjem manuskriptu pro redakční radu a recenzenty (posílá autor) 
 +    * schválení redakční radou, přidělení ISBN a čísla v edici 
 +    * do **31srpna** probíhá sazba bloku (v režii autora) 
 +    * od září do října redakční korektury, opravy bloku 
 +    * v listopadu objednávka tisku a tisk samotný 
 +    * v prosinci dodávka knih z tiskárny, distribuce, propagace
  
-Základem je XeLaTeXový styl ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlbook.cls?format=txt|pbmlbook.cls]]'' zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo //public//.) 
-(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly.) 
-Dále potřebujete bibtexový styl ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlbib.sty?format=txt|pbmlbib.sty]]'' a rejstříkový styl ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/makeindex/pbml/pbmlbook.ist?format=txt|pbmlbook.ist]]''. 
-Dva obrázky: ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/logo-io.pdf|logo-io.pdf]]'', ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/logo_ufal_titulek.pdf|logo_ufal_titulek.pdf]]''. 
-A definování fontů: ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlfonts.sty|pbmlfonts.sty]]''. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live. 
- 
-[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/template-pbmlbook|Zde]] je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí ''Makefile''u a v LaTeXovém souboru ''template.tex'' jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy. 
- 
-V lingvistické práci se může hodit balíček **lingex** pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/lingex.sty|lingex.sty]]'', ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/doc/latex/pbml/lingex_doc.tex|lingex_doc.tex]]'' 
  
 ==== Jak psát ==== ==== Jak psát ====
Line 24: Line 26:
     * Ve stylu je k disposici titul i podtitul knihy, několik druhů věnování a poděkování, motto celé knihy, úvod, závěr, summary, přílohy, ... Samozřejmě ne vše je povinné; jen je možné se tím nechat inspirovat od prvních úvah o knize.     * Ve stylu je k disposici titul i podtitul knihy, několik druhů věnování a poděkování, motto celé knihy, úvod, závěr, summary, přílohy, ... Samozřejmě ne vše je povinné; jen je možné se tím nechat inspirovat od prvních úvah o knize.
     * Také na zadních deskách (tedy na zavřené knize zezadu) je prostor pro několik odstavců textu. (Desky se však vyrábí vždy ručně v InDesignu a tehdy je možné na ně připravené odstavce vložit.)     * Také na zadních deskách (tedy na zavřené knize zezadu) je prostor pro několik odstavců textu. (Desky se však vyrábí vždy ručně v InDesignu a tehdy je možné na ně připravené odstavce vložit.)
 +    * Po vydání bude kniha zveřejněna [[https://ufal.mff.cuni.cz/books|na stránkách ÚFALu]] a nabídnuta k prodeji v Karolinu. K tomu tudíž po vydání potřebujeme od autorů ještě:
 +      * Abstrakt v češtině i angličtině (délka záleží na vás, podívejte se na ostatní nabízené knihy).
 +      * Návrh, které stránky byste chtěli vidět v ukázce na webu (pokud chcete ukázku zveřejnit). Obvykle tam dáváme začátek (tiráž, obsah, anotace, úvod), část či celou vybranou kapitolu a konec (závěr, summary, bibliografii, rejstřík). Můžete si to však určit sami.
     * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/sekce navíc v záhlaví každé sudé/liché stránky.     * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/sekce navíc v záhlaví každé sudé/liché stránky.
     * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie.     * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie.
-  * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. vektorové (nebo alespoň v maximálním možném rozlišení, pokud nelze získat vektorový, například screenshot). +  * Kniha se tiskne obvykle **černobíle**, barevný tisk je //dosti výrazně// dražší (vyšší desítky procent ceny). Počítejte s tím při psaní -- určitě nepoužívejte barevné písmo v samotném textu, ale myslete na to i u obrázků a grafů, musí být srozumitelné i šedobílé. Nejlépe je tak i vytvářejte. 
-  * **Tabulkami** šetřte, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu zbytečná práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více). +  * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. pro čárovou grafiku (ne fotografie) používejte jen vektorové verze. Vyhněte se všem rastrovým obrázkům (zvětšte si obrázek na 1000% a pokud je kostičkovaný, je to špatně). Také stromy z TrEdu exportujte výhradně vektorově, návod je [[https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/88/howto-tree-images.pdf|zde]], opět zachovejte soubory, ze kterých obrázek vznikl, poznamenejte si ID použitého stromu atp. (Pokud opravdu žádným způsobem nejde získat obrázek vektorový (SVG, PDF, EPS), snažte se alespoň uložit obrázek v maximálním možném rozlišení, tedy například před uložením screenshotu zvětšte obrázek přes celou obrazovku.) 
-  * Pokud potřebujete používát **dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/obrázků.)+  * **Grafy** z Excelu exportujte jako PDF (=vektorové), ne jako screenshot (=rastrový) a vždy zachovejte podklady (všechna čísla, ze kterých půjde stejný graf v budoucnu vygenerovat znovu). Export grafů vložených do Wordu nám fungoval takto (přes PDF to nefungovalo - písmo bylo rastrové): 
 +    - graf se dá nejdřív upravit přímo v editoru ve Wordu - dvojklikem; font nastavte na stejný jako v textu knihy; tiskne se obvykle černě, tedy počítejte s tím, že např. stejně sytá červená a zelená budou stejně šedé. Světlé barvy (žlutá) moc vidět nebudou; písmo by nemělo být barevné, hlavně ne drobné písmo (rozrastruje se); jistota je dělat vše rovnou černobíle a místo červené a zelené čáry nebo výplně v grafu použijte např. různě přerušované čáry a jako výplň bílou, černou, šedivou, šrafovanou, ...; z editoru grafu pak vyskočte kliknutím někam jinam do textu 
 +    - celý graf označte (jedním klikem), zkopírujte (Ctrl+C) a vložte na prázdnou stránku v Powerpointu volbou "Vložit jinak" a výběrem položky "EMF" ("Obrázek EMF"
 +    - uložte soubor ve formátu EMF 
 +    - otevřte v Inkscape, odskupte (Ctrl+Shift+G), odstraňte pozadí A4, ořízněte na velikost grafu (Ctrl+Shift+D), opravte případné chyby a uložte jako PDF 
 +  * **Tabulkami** šetřete, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu mnoho práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více). 
 +  * Pokud potřebujete používat **dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/obrázků.)
   * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce, paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b, přehlednosti to stejně nepomůže.   * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce, paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b, přehlednosti to stejně nepomůže.
-  * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, číslo grantu ani copyright.+  * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte i to, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, či tiskárna.
   * Kniha je připravena na vydání v českém či anglickém **jazyce** (tj. je snadné přepnutí mezi "Table of Contents/Chapter/Index/..." na "Obsah/Kapitola/Rejstřík/...").   * Kniha je připravena na vydání v českém či anglickém **jazyce** (tj. je snadné přepnutí mezi "Table of Contents/Chapter/Index/..." na "Obsah/Kapitola/Rejstřík/...").
  
-Pokud práci přeci jen píšete ve **Wordu**,+Pokud práci přeci jen píšete nejprve ve **Wordu**,
   * nechte si všechny obrázky v originálních souborech, které jste vkládali do Wordu,   * nechte si všechny obrázky v originálních souborech, které jste vkládali do Wordu,
   * nezapomeňte, že výsledná kniha není formátu A4, ale menší než B5 (170 x 240 mm) -- nastavte si velikost stránky i písma tak, ať to zhruba odpovídá tomu, co se vám na stránku vejde ve výsledné podobě,   * nezapomeňte, že výsledná kniha není formátu A4, ale menší než B5 (170 x 240 mm) -- nastavte si velikost stránky i písma tak, ať to zhruba odpovídá tomu, co se vám na stránku vejde ve výsledné podobě,
   * co nejméně formátujte ručně -- raději si nadefinujte styly (než příklad psát kursivou stejně jako dvacet dalších věcí, vyberte mu styl "example" a tomu nastavte kursivu; bude nejspíš snadnější to převést do LaTeXu poloautomaticky),   * co nejméně formátujte ručně -- raději si nadefinujte styly (než příklad psát kursivou stejně jako dvacet dalších věcí, vyberte mu styl "example" a tomu nastavte kursivu; bude nejspíš snadnější to převést do LaTeXu poloautomaticky),
   * rozhodně nevyrábějte ve Wordu obsah či rejstřík, je to zbytečné, LaTeX se o to potom stejně postará sám.   * rozhodně nevyrábějte ve Wordu obsah či rejstřík, je to zbytečné, LaTeX se o to potom stejně postará sám.
 +
 +====== LaTeXový styl pro SCTL ======
 +Nebo hledáte spíše [[tex:pbml|styl pro PBML]]''?''
 +
 +==== Začínáme ====
 +
 +Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit sami, můžete využít některý z četných tutoriálů na webu, například český [[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Famper.ped.muni.cz%2F~jonas%2FJaroska%2F4A2012%2Fmatura%2Fzbytek%2FTeXa%25F8sk%25FD%2520kr%25E1m%2Fmanu%25E1ly%2FLaTeX%2520pro%2520za%25E8%25E1te%25E8n%25EDky%2520-%2520Rybi%25E8ka_OCR.PDF&ei=YKAuVPLCOMauPO2rgAg&usg=AFQjCNEr-nBlsJ0ayMdJx9deBBOHGqESiQ&sig2=bnpwIdAQ_6na5VvMPHH5GA|Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky]], přehledný návod na [[http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX|WikiBooks]] a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například [[http://www.emerson.emory.edu/services/latex/latex_toc.html|sem]] a pro názvy symbolů [[http://web.ift.uib.no/Teori/KURS/WRK/TeX/symALL.html|sem]].
 +
 +Základem je XeLaTeXový styl ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlbook.cls?format=txt|pbmlbook.cls]]'' zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo //public//.)
 +(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly. Vše pohromadě, ale v neaktualisované versi z února 2018 můžete stáhnout [[http://ufal.mff.cuni.cz/~bejcek/sctl.zip|zde]].)
 +Dále potřebujete bibtexový styly ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlbib.sty?format=txt|pbmlbib.sty]]'' a ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/template-pbmlbook/plainnat-cs.bst?format=txt|plainnat-cs.bst]]'' (pro češtinu) a rejstříkový styl ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/makeindex/pbml/pbmlbook.ist?format=txt|pbmlbook.ist]]''.
 +Dva obrázky: ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/logo-io.pdf|logo-io.pdf]]'', ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/logo_ufal_titulek.pdf|logo_ufal_titulek.pdf]]''.
 +A definování fontů: ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/pbmlfonts.sty|pbmlfonts.sty]]''. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live.
 +
 +[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/template-pbmlbook|Zde]] je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí ''Makefile''u a v LaTeXovém souboru ''template.tex'' jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy.
 +
 +V lingvistické práci se může hodit balíček **lingex** pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml/lingex.sty|lingex.sty]]'', ''[[https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/export/HEAD/trunk/style/texmf/doc/latex/pbml/lingex_doc.tex|lingex_doc.tex]]''
  
 ==== Troubleshooting ==== ==== Troubleshooting ====
 +
 +(Několik náhodných problému v LaTeXu a jejich řešení je na této [[triky|stránce]].)
  
 ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^ ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^
Line 48: Line 78:
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
 https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep
 +
 +==== Distribuce knihy ====
 +
 +(stav na začátku roku 2019)
 +
 +Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
 +
 +  * 2x Národní knihovna
 +  * 1x Městská knihovna Praha
 +  * 1x Zemská knihovna Brno
 +  * 1x Zemská knihovna Olomouc
 +
 +K tomu dobrovolně dáváme
 +
 +  * 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné
 +  * 1x Ústav pro jazyk český
 +  * MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "studijní", což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
 +
 +Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková; od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]