[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
tex:sctl [2019/02/25 14:10]
zeman Částečné know-how o povinných výtiscích.
tex:sctl [2020/05/26 17:41]
stranak [Jak psát]
Line 31: Line 31:
     * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/​sekce navíc v záhlaví každé sudé/​liché stránky.     * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/​sekce navíc v záhlaví každé sudé/​liché stránky.
     * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie.     * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie.
-  * Kniha se tiskne **černobíle**,​ barevný tisk je //​výrazně//​ dražší ​a zatím k ní tedy nikdy nedošlo. Počítejte s tím při psaní -- určitě nepoužívejte barevné písmo v samotném textu, ale myslete na to i u obrázků a grafů, musí být srozumitelné i šedobílé. Nejlépe je tak i vytvářejte.+  * Kniha se tiskne ​obvykle ​**černobíle**,​ barevný tisk je //dosti výrazně// dražší ​(vyšší desítky procent ceny). Počítejte s tím při psaní -- určitě nepoužívejte barevné písmo v samotném textu, ale myslete na to i u obrázků a grafů, musí být srozumitelné i šedobílé. Nejlépe je tak i vytvářejte.
   * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. pro čárovou grafiku (ne fotografie) používejte jen vektorové verze. Vyhněte se všem rastrovým obrázkům (zvětšte si obrázek na 1000% a pokud je kostičkovaný,​ je to špatně). Také stromy z TrEdu exportujte výhradně vektorově, návod je [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​pbml/​88/​howto-tree-images.pdf|zde]],​ opět zachovejte soubory, ze kterých obrázek vznikl, poznamenejte si ID použitého stromu atp. (Pokud opravdu žádným způsobem nejde získat obrázek vektorový (SVG, PDF, EPS), snažte se alespoň uložit obrázek v maximálním možném rozlišení,​ tedy například před uložením screenshotu zvětšte obrázek přes celou obrazovku.)   * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. pro čárovou grafiku (ne fotografie) používejte jen vektorové verze. Vyhněte se všem rastrovým obrázkům (zvětšte si obrázek na 1000% a pokud je kostičkovaný,​ je to špatně). Také stromy z TrEdu exportujte výhradně vektorově, návod je [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​pbml/​88/​howto-tree-images.pdf|zde]],​ opět zachovejte soubory, ze kterých obrázek vznikl, poznamenejte si ID použitého stromu atp. (Pokud opravdu žádným způsobem nejde získat obrázek vektorový (SVG, PDF, EPS), snažte se alespoň uložit obrázek v maximálním možném rozlišení,​ tedy například před uložením screenshotu zvětšte obrázek přes celou obrazovku.)
   * **Grafy** z Excelu exportujte jako PDF (=vektorové),​ ne jako screenshot (=rastrový) a vždy zachovejte podklady (všechna čísla, ze kterých půjde stejný graf v budoucnu vygenerovat znovu). Export grafů vložených do Wordu nám fungoval takto (přes PDF to nefungovalo - písmo bylo rastrové):   * **Grafy** z Excelu exportujte jako PDF (=vektorové),​ ne jako screenshot (=rastrový) a vždy zachovejte podklady (všechna čísla, ze kterých půjde stejný graf v budoucnu vygenerovat znovu). Export grafů vložených do Wordu nám fungoval takto (přes PDF to nefungovalo - písmo bylo rastrové):
Line 37: Line 37:
     - celý graf označte (jedním klikem), zkopírujte (Ctrl+C) a vložte na prázdnou stránku v Powerpointu volbou "​Vložit jinak" a výběrem položky "​EMF"​ ("​Obrázek EMF")     - celý graf označte (jedním klikem), zkopírujte (Ctrl+C) a vložte na prázdnou stránku v Powerpointu volbou "​Vložit jinak" a výběrem položky "​EMF"​ ("​Obrázek EMF")
     - uložte soubor ve formátu EMF     - uložte soubor ve formátu EMF
-    - otevřte v Inkscape, ​odgrupte ​(Ctrl+Shift+G),​ odstraňte pozadí A4, ořízněte na velikost grafu (Ctrl+Shift+D),​ opravte případné chyby a uložte jako PDF +    - otevřte v Inkscape, ​odskupte ​(Ctrl+Shift+G),​ odstraňte pozadí A4, ořízněte na velikost grafu (Ctrl+Shift+D),​ opravte případné chyby a uložte jako PDF 
-  * **Tabulkami** šetřte, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu ​zbytečná ​práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více). +  * **Tabulkami** šetřete, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu ​mnoho práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více). 
-  * Pokud potřebujete používát ​**dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/​obrázků.)+  * Pokud potřebujete používat **dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/​obrázků.)
   * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce,​ paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b,​ přehlednosti to stejně nepomůže.   * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce,​ paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b,​ přehlednosti to stejně nepomůže.
   * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte i to, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, či tiskárna.   * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte i to, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, či tiskárna.
Line 85: Line 85:
 Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa: Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
  
-2x Národní knihovna +  * 2x Národní knihovna 
-1x Městská knihovna Praha +  ​* ​1x Městská knihovna Praha 
-1x Zemská knihovna Brno +  ​* ​1x Zemská knihovna Brno 
-1x Zemská knihovna Olomouc+  ​* ​1x Zemská knihovna Olomouc
  
 K tomu dobrovolně dáváme K tomu dobrovolně dáváme
  
-1x knihovna Matematického ústavu v Žitné +  * 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné 
-1x Ústav pro jazyk český +  ​* ​1x Ústav pro jazyk český 
-MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK+  ​* ​MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
  
-Dále se posílají nabídky na 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.+Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]