[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


Table of Contents

LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics

Již vydané knihy v této edici.
Nebo hledáte spíše styl pro PBML?

Začínáme

Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit sami, můžete využít některý z četných tutoriálů na webu, například český Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky, přehledný návod na WikiBooks a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například sem a pro názvy symbolů sem.

Základem je XeLaTeXový styl pbmlbook.cls zde https://svn.ms.mff.cuni.cz/trac/PBML/browser/trunk/style/texmf/tex/latex/pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo public.)
(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly.)
Dále potřebujete bibtexový styl pbmlbib.sty a rejstříkový styl pbmlbook.ist.
Dva obrázky: logo-io.pdf, logo_ufal_titulek.pdf.
A definování fontů: pbmlfonts.sty. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live.

Zde je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí Makefileu a v LaTeXovém souboru template.tex jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy.

V lingvistické práci se může hodit balíček lingex pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): lingex.sty, lingex_doc.tex

(Několik náhodných problému v LaTeXu a jejich řešení je na této stránce.)

Jak psát

Pokud práci přeci jen píšete nejprve ve Wordu,

Troubleshooting

Problém Upřesnění Řešení Kód Důvod
Špatný font záhlaví stránky Použití balíčku polyglossia změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) Přidat parametr nolocalmarks do příkazu \usepackage \usepackage[czech, nolocalmarks]{polyglossia} ?
Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem Balíček lingex Nepoužívat balíček hyperref hyperref rozbíjí lingex
Diakritika v Rejstříku Úvodní nadpisové písmeno je rozbité.
Diakritická písmena jsou řezena na konec abecedy.
Skriptem posteditovat .ind, nebo .idx
(Nebo přejít na xindy)
např. před @ lze napsat řetězec, podle nějž se má řadit, takže 'č' za 'c' dostaneme jako 'cz':
sed -i -e 's/\\IeC {\\v C}esk/CZeskYZ@&/'
makeindex podporuje výhradně latinku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Normostrana
https://wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/techrep


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]