[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

perl module CzechMorpho.pm

repository: /net/work/public/SVN/ptacek/morpho-pm (obsahuje external item - morpho, zatim ne)

instalace:
install-log

Slovníky

* analýza: /f/projects/bh/distr

semantické sufixy u lemat

G_zeměpisné jméno
Y_vlastní jméno, dané
S_příjmení
E_příslušníci._národů_měst
R_výrobek
K_firma_organizace
H_chem_termín
U_lékařský_termín
L_přírodovědný název

styl sufix u lemat

s_knižní
a_archaické
n_nářečí
h_hovorové/obecné/expre
e_expresívní
l_slang-argot
v_vulgární
t_latinský_řecký_aj._výraz


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]