[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:czechmorpho [2007/03/26 11:26]
ptacek
user:ptacek:czechmorpho [2008/09/09 11:28]
ptacek
Line 1: Line 1:
-=====CzechMorpho ======+===== perl module ​CzechMorpho.pm ===== 
 +**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho-pm (obsahuje external item - morpho, zatim ne)
  
-informace k hajicove kodu: [[morfo-server]] +instalace: 
-**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho+[[czechmorpho::​install-log]]
  
-===== C soap server ===== 
-spousteni SOAP serveru na dat.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz:​ 
-~/​projects/​morfo/​abin/​aserver.exe 18001 config.cfg 
-nohup ./​aserver.exe 18001 config.cfg & 
  
-~/projects/morfo/​gbin/​gserver +===== Slovníky ===== 
-nohup ./gserver.exe 18000 config.cfg &+ * analýza: /f/projects/bh/distr
  
 +===== semantické sufixy u lemat =====
 +G_zeměpisné jméno
 +Y_vlastní jméno, dané
 +S_příjmení
 +E_příslušníci._národů_měst
 +R_výrobek
 +K_firma_organizace
 +H_chem_termín
 +U_lékařský_termín
 +L_přírodovědný název
  
 +===== styl sufix u lemat =====
 +s_knižní
 +a_archaické
 +n_nářečí
 +h_hovorové/​obecné/​expre
 +e_expresívní
 +l_slang-argot
 +v_vulgární
 +t_latinský_řecký_aj._výraz
  
- 
- 
- 
-===== perl module CzechMorpho.pm ===== 
-**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho-pm (obsahuje external item - morpho) 
- 
-instalace: 
-[[czechmorpho::​install-log]] 
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]