[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:ptacek:czechmorpho [2007/05/06 10:30]
ptacek
user:ptacek:czechmorpho [2008/09/09 11:28] (current)
ptacek
Line 1: Line 1:
-====== CzechMorpho ====== 
- 
-informace k hajicove kodu: [[morfo-server]] 
-**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho 
- 
-===== C soap server ===== 
-spousteni SOAP serveru na dat.ufal.hide.ms.mff.cuni.cz:​ 
-~/​projects/​morfo/​abin/​aserver.exe 18001 config.cfg 
-nohup ./​aserver.exe 18001 config.cfg & 
- 
-~/​projects/​morfo/​gbin/​gserver 
-nohup ./​gserver.exe 18000 config.cfg & 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 ===== perl module CzechMorpho.pm ===== ===== perl module CzechMorpho.pm =====
-**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho-pm (obsahuje external item - morpho)+**repository**:​ /​net/​work/​public/​SVN/​ptacek/​morpho-pm (obsahuje external item - morpho, zatim ne)
  
 instalace: instalace:
Line 26: Line 8:
 ===== Slovníky ===== ===== Slovníky =====
  * analýza: /​f/​projects/​bh/​distr  * analýza: /​f/​projects/​bh/​distr
-moje konfigurace v ~ptacek/​projects/​morpho-pm/​CzechMorphoDictio/​config_a.cfg 
  
- * generovací: ​+===== semantické sufixy u lemat ===== 
 +G_zeměpisné jméno 
 +Y_vlastní jméno, dané 
 +S_příjmení 
 +E_příslušníci._národů_měst 
 +R_výrobek 
 +K_firma_organizace 
 +H_chem_termín 
 +U_lékařský_termín 
 +L_přírodovědný název
  
 +===== styl sufix u lemat =====
 +s_knižní
 +a_archaické
 +n_nářečí
 +h_hovorové/​obecné/​expre
 +e_expresívní
 +l_slang-argot
 +v_vulgární
 +t_latinský_řecký_aj._výraz
  
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]