[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
user:ptacek:dictio [2006/11/13 10:17]
ptacek
user:ptacek:dictio [2007/04/12 10:40]
ptacek
Line 3: Line 3:
   * [[slovnědruhové transpozice]]   * [[slovnědruhové transpozice]]
  
-<​latex>​Collegium ​ Informaticum ​ GA\v{C}R 201/​05/​H014</​latex>​+  * smysl 
 +Frege: smysl je jak je referent podán (Jitřenka vs Večernice) 
 +       ​podobně u jinojazyčného označení téhož detonátu 
 +       ​smysl ​věty je její myšlenka, nezávislá na realném světě tj. stanovení pravdivostních podmínek 
 +       ​význam věty je pravdivostní hodnota 
 +Lyons: smysl slova přejmenoval na význam 
 + 
 +de Saussure: ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]