[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:ptacek:dictio [2007/04/12 10:40]
ptacek
user:ptacek:dictio [2007/04/12 13:05] (current)
ptacek
Line 4: Line 4:
  
   * smysl   * smysl
-Frege: ​smysl je jak je referent podán (Jitřenka vs Večernice)+Frege: ​význam ​je jak je referent podán (Jitřenka vs Večernice)
        ​podobně u jinojazyčného označení téhož detonátu        ​podobně u jinojazyčného označení téhož detonátu
-       smysl věty je její myšlenka, nezávislá na realném světě tj. stanovení pravdivostních podmínek 
-       ​význam věty je pravdivostní hodnota 
-Lyons: smysl slova přejmenoval na význam 
  
 de Saussure: ​ de Saussure: ​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]