[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:extenze [2006/04/20 15:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOTOC~~
 +====== Extenzionální sémantika ======
  
 +předpoklady:​
 +  * významem jména/NP je pojmenovávaný předmět
 +  * významem věty je její pravdivostní hodnota (dost nepřirozené)
 +
 +druhý předpoklad vyplynul z prvního a principu kompozicionality\\
 +při substituci synonym (stejné denotáty) se zachovává pouze pravdivost.
 +
 +jednoduché až prostoduché - spíše preview mechanismů
 +
 +====== Model ======
 +základní extentionální model  <​latex>​L_E</​latex>​
 +
 +  * termy //T// - Umberto Eco
 +  * unární predikáty //P// - //​být_italský_spisovatel()//​
 +  * unární a binární výrokové operátory, kvatifikátory //Q//
 +  * výroky - //P(T), Q(P), ¬V//, <​latex>​V_1\land V_2, ...</​latex>​
 +  * univerzum diskurzu je množina //U// = ''​map {''​||''​$_''​||''​} T''​
 +
 +význam termu: přiřazený prvek z U
 +význam výroku: přiřazený prvek z B
 +význam predikátu: funkce typu [U->B] čili podmnožina U daná onou charakteristickou funkcí
 +
 +význam výroku znova: <​latex>​||P(T)|| = ||P||(||T||)</​latex> ​
 +
 +====== Kvantifikace ======
 +Někdo je spisovatel.\\
 +Každý je spisovatel.
 +
 +'​někdo'​ a '​každý'​ nechci do termů, nemají protějšek v //U//.\\
 +-> dáme je do množiny //Q// - kvatifikátory.\\
 +ale v kombinaci s predikátem chci pořád dostávat výroky\\
 +P(Q) implikuje Q je term, což nechci\\
 +Q(P) se ukazuje OK
 +
 +kvantifikátor Σ - dává predikátu/​množině //V// pokud není prázdná\\
 +kvantifikátor Π - dává predikátu/​množině //V// pokud je to //U//
 +
 +tzn. ∑ je množina množin (individuií),​ které nejsou prázdné\\
 +tzn. Π je množina obsahující jedinou množinu a to //U//
 +
 +====== Negace a výrokové spojky======
 +jsou to funkce [B->B], [BxB->B]
 +<​latex>​||\neg||</​latex>​ dělá //V// -> //F// a //F// -> //V//
 +
 +implikace je poněkud složitější:​
 +  * Jestli je Umberto Eco herec, já jsem papež. /podmínka, pozorování,​ není kauzace/
 +  * Jestliže prší, pak je mokro. /​příčinná souvislost, důvod, kauzace/
 +
 +první příklad nevyjadřuje příčinnou souvislost.
 +:!: operátor -> nezachycuje příčinnou souvislost, neříká, že v popisovaném světě je premisa příčinou důsledku, jen popisuje pozorování,​ že je důsledek pravdivý, když je pravdivá premisa
 +
 +====== Problémy ======
 +<​latex>​L_E</​latex>​ neumí zachytit: //Někdo je spisovatel a vědec//
 +
 +pro predikát <​latex>​(P_1\land P_2)</​latex>​ neumíme vyrobit význam (jako funkci významů jednotlivých složek)
 +  * význam predikátů je funkce typu [U->B]
 +  * význam operatoru je funkce typu [BxB->B] a ne [funkcexfunkce->​B]
 +  * celek by měl být funkce typu [U->B]
 +
 +
 +řešením je začít dělat predikáty z vět\\
 +složené predikáty simulovat prostřednictvím predikátů udělaných ze složených vět\\
 +
 +k tomu potřeba zavedení [[Fregovská kvantifikace|Fregovské kvantifikace]]

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]