[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Extenzionální sémantika

předpoklady:

druhý předpoklad vyplynul z prvního a principu kompozicionality

při substituci synonym (stejné denotáty) se zachovává pouze pravdivost.

jednoduché až prostoduché - spíše preview mechanismů

Model

základní extentionální model Graph

význam termu: přiřazený prvek z U
význam výroku: přiřazený prvek z B
význam predikátu: funkce typu [U→B] čili podmnožina U daná onou charakteristickou funkcí

význam výroku znova: Graph

Kvantifikace

Někdo je spisovatel.

Každý je spisovatel.

'někdo' a 'každý' nechci do termů, nemají protějšek v U.

→ dáme je do množiny Q - kvatifikátory.

ale v kombinaci s predikátem chci pořád dostávat výroky

P(Q) implikuje Q je term, což nechci

Q(P) se ukazuje OK

kvantifikátor Σ - dává predikátu/množině V pokud není prázdná

kvantifikátor Π - dává predikátu/množině V pokud je to U

tzn. ∑ je množina množin (individuií), které nejsou prázdné

tzn. Π je množina obsahující jedinou množinu a to U

Negace a výrokové spojky

jsou to funkce [B→B], [BxB→B]
Graph dělá VF a FV

implikace je poněkud složitější:

první příklad nevyjadřuje příčinnou souvislost.
:!: operátor → nezachycuje příčinnou souvislost, neříká, že v popisovaném světě je premisa příčinou důsledku, jen popisuje pozorování, že je důsledek pravdivý, když je pravdivá premisa

Problémy

Graph neumí zachytit: Někdo je spisovatel a vědec

pro predikát Graph neumíme vyrobit význam (jako funkci významů jednotlivých složek)

řešením je začít dělat predikáty z vět

složené predikáty simulovat prostřednictvím predikátů udělaných ze složených vět

k tomu potřeba zavedení Fregovské kvantifikace


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]