[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Fregovská kvantifikace

výrokové schéma/matrice : z věty (výroku) něco nahradím za x
x je spisovatel a vědec

2 možné výroky o schématech

zapisujeme

pozor: toto je substituční chápání,
v denotačním chápání to čteme:
exituje prvek univerza, že je-li významem x, dá nám ve výsledku pravdivou větu.

původně (stará kvantifikace):
(B) kvantifikátor Q a predikát P → výrok Q(P)
(bohužel kvantifikuje jen přes celé U a omezit domain v predikátu neumíme)

první možnost zakomponování této kvatifikace:
(B1) predikát P a proměnná xP(x) je výrokové schéma
(B2) schéma SGraph a Graph jsou výroky
nevýhodou je zavedení proměných a schémat jako prvků jazyka

lepší možnost:
(B*) výrok VGraph a Graph jsou výroky
nevýhodou je vizuální vzdálenost od přirozeného jazyka
(omezení domain: necháme si kvantifikátory (přes celé U) a domain omezíme ve výrokovém schématu Graph, který se bude kvantifikovat)

peregrin tvrdí, že
(the) prezident Ruska je moudrý muž
zapíše jako Graph
:!: vyplývání jeho jedinečnosti - subjekt není vyjádřený termem, ale predikátem, predikát je užit jako určitá jmenná fráze → to je vyjádřeno oním the → termy/určité jmenné fráze jsme zavedli jakožto pojmenování jedinečných entit

sémantika

Graph je význam výrazu A, ve kterém by měl podvýraz B význam b

význam kvantifikátoru :
(shodné s původním ∑ a ∏)
je prvek množiny množin individuí - [[U→B]→B] čili funkce, co ohodnocuje jine funkce, bud jestli davají V na celém U, nebo jestli jsou neprazdné

význam složených výrazů s Q:
Graph je hodnota funkce Graph aplikované na množinu prvků Graph takových, že Graph

tím jsme definovali jazyk Graph*, který je až na n-ární predikáty jazykem odpovídajícím predikátovému počtu 1.řádu

při dostatku vynalézavosti LE* stačí i na komplikované jazykové konstrukce


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]