[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Témata ke zkoušce

(X)HTML + basics

 1. Popište proces načtení stránky v prohlížeči
 2. Popište strukturu elementu, co je to tag, atribut
 3. K čemu slouží HTTP hlavička
 4. K čemu slouží HTML hlavička
 5. Jaký je rozdíl mezi HTML a XHTML
 6. Jak se pozná kódování znaků dokumentu v HTML a v XML
 7. Vysvětlete rozdíl mezi blokovým a řádkovým elementem, uveďte příklady
 8. Jaký je význam elementu link
 9. Citace
 10. Vyjmenujte a popište jednotlivé části URL
 11. Seznamy (druhy, užití, jejich zanoření)
 12. Značení změn v dokumentu
 13. Obrázek, jeho povinné a volitelné atributy
 14. Tabulka a její součásti
 15. Formulář a jeho součásti
 16. Proč se nedoporučuje užívat rámce

CSS

 1. Jaký je účel technologie CSS
 2. Připojení CSS k HTML
 3. Popište strukturu CSS pravidla
 4. Selektory
 5. Dědičnost
 6. Kaskáda
 7. Vysvětlete plování/obtékání textu
 8. Co je to box model

PHP

 1. Jaký je účel technologie PHP
 2. Způsoby vložení PHP kódu
 3. Nahrazování proměných v řetezci
 4. Co jsou to regulární výrazy
 5. Jak nahradit frames v HTML pomocí funkce readfile()
 6. Popište zpracování odeslaného HTML formuláře
 7. Popište práci s databází
 8. Co je to PECL a PEAR


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]