[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:iap-okruhy [2007/02/05 09:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​html>​
 +<​h1>​Témata ke zkoušce</​h1>​
  
 +<​h2>​(X)HTML + basics</​h2>​
 +<ol>
 + <​li>​Popište proces načtení stránky v prohlížeči</​li>​
 + <li> Popište strukturu elementu, co je to tag, atribut</​li>​
 + <​li>​K čemu slouží HTTP hlavička</​li>​
 + <​li>​K čemu slouží HTML hlavička</​li>​
 + <​li>​Jaký je rozdíl mezi HTML a XHTML</​li>​
 + <​li>​Jak se pozná kódování znaků dokumentu v HTML a v XML</​li>​
 + <​li>​Vysvětlete rozdíl mezi blokovým a řádkovým elementem, uveďte příklady</​li>​
 + <​li>​Jaký je význam elementu link</​li>​
 + <​li>​Citace</​li>​
 +    <​li>​Vyjmenujte a popište jednotlivé části URL</​li>​
 +    <​li>​Seznamy (druhy, užití, jejich zanoření)</​li>​
 +    <​li>​Značení změn v dokumentu</​li>​
 +    <​li>​Obrázek,​ jeho povinné a volitelné atributy</​li>​
 +    <​li>​Tabulka a její součásti</​li>​
 +    <​li>​Formulář a jeho součásti</​li>​
 +    <​li>​Proč se nedoporučuje užívat rámce</​li>​
 +</ol>
 +
 +<​h2>​CSS</​h2>​
 +<ol>
 + <​li>​Jaký je účel technologie CSS</​li>​
 +    <​li>​Připojení CSS k HTML</​li>​
 +    <​li>​Popište strukturu CSS pravidla</​li>​
 +    <​li>​Selektory</​li>​
 +    <​li>​Dědičnost</​li>​
 +    <​li>​Kaskáda</​li>​
 +    <​li>​Vysvětlete plování/​obtékání textu</​li>​
 +    <​li>​Co je to box model</​li>​
 +</ol>
 +
 +<​h2>​PHP</​h2>​
 +<ol>
 + <​li>​Jaký je účel technologie PHP</​li>​
 + <​li>​Způsoby vložení PHP kódu</​li>​
 +    <​li>​Nahrazování proměných v řetezci</​li>​
 +    <​li>​Co jsou to regulární výrazy</​li>​
 +    <​li>​Jak nahradit frames v HTML pomocí funkce readfile()</​li>​
 +    <​li>​Popište zpracování odeslaného HTML formuláře</​li>​
 +    <​li>​Popište práci s databází</​li>​
 +    <​li>​Co je to PECL a PEAR</​li>​
 +    <​!--li>​Srovnejte PHP s .NET nebo Javou</​li-->​
 +</ol>
 +
 +</​html>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]