[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

slovosled - Information Structure

zdroj: Encyklopedický slovník češtiny p.424 - 428

řazení je výsledkem souhry a konkurence slovosledných činitelů

polohy v absolutním lineárním pořadí

polohy v relaci k jinému konstituentu

projektivita

slovosledný typ

slovosled klitik
klitika stálá

slovosled základní

slovosled objektivní

slovosled příznakový

slovosled subjektivní

slovosled volný


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]