[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

Intro

meaning → text (sémantická → surface-fonologická)

7 rovin (sémantická, 2 syntaktický, 2 morfologický, 2 fonologický - deep/surface vždy)

Semantická reprezentace

:?: míra synonymie dvou textů je dána funkcí stylu/kontextu - novináři vs pravníci

:?: lexical a syntactic rozhodnutí Speakera prej modifikujou původní výchozí meaning, že se často stává: syntéza k meaningu σ nageneruje více vět, čili synonymních. Ale při sémantické analýze se zjistí sémantika rozdílná jak od sebe tak i od σ!

:!: sémantická reprezentace vyjadřuje meaning nezávisle na jeho povrchové formě, tam je pak distribuovaný mezi: lexémy, suffixy, syntactické kontrukce, prosodie

connected directed graph

each node labeled by semanteme indexovaný číslem

semantem je funktor (someone that performs an operation or a function), jeho argumenty jsou semantické aktanty.

Aktanty jsou připojené k semantemu hranami - arcs, vyjadrujícími semantickou zavislost. Arky jsou označené čísly podle syntactic oblicity což nevim co je.

v grafu se taky značí rheme-theme oblasti

aktant versus modifier

když má sémantická a syntaktická závislost stejný směr jedná se aktant, pokud různý, jedná se o modifier: malá řeka vs řeka se vlní

malá i vlnit se potřebují argument, takže sémantická šipka vede k nim.

semantemy se rozkladají na ~50 semantických primitiv, dále nerozložitelných. :?: nějak to prý zajišťuje, že v grafech nejsou cykly

lexikografická definice semantemu je jeho dekompozice.

≡ je znak pro ekvivalenci 2 semantickych grafu, rozklad na primitiva je ≡ puvodnimu grafu
ale zda se, ze je to malo, chteji stejne zachytit navic i:

Honzovo strkaní do Marie způsobilo, že upadla.
Honza způsobil Mariin 

<latex>
$\Sigma^{50}_{i=1}\rightarrow$
</latex>


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]