[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:kahane-melcuk-meaning-text-theory [2006/03/29 16:41] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Intro ======
 +meaning -> text (sémantická -> surface-fonologická) \\
 +7 rovin (sémantická,​ 2 syntaktický,​ 2 morfologický,​ 2 fonologický - deep/​surface vždy)
  
 +====== Semantická reprezentace ======
 +
 +:?: míra synonymie dvou textů je dána funkcí stylu/​kontextu - novináři vs pravníci
 +
 +:?: lexical a syntactic rozhodnutí Speakera prej modifikujou původní výchozí meaning, že se často stává: syntéza k meaningu σ nageneruje více vět, čili synonymních. Ale při sémantické analýze se zjistí sémantika rozdílná jak od sebe tak i od σ!
 +
 +:!: sémantická reprezentace vyjadřuje meaning nezávisle na jeho povrchové formě, tam je pak distribuovaný mezi: lexémy, suffixy, syntactické kontrukce, prosodie
 +
 +connected directed graph\\
 +each node labeled by //​semanteme//​ indexovaný číslem\\
 +semantem je funktor (someone that performs an operation or a function), jeho argumenty jsou //​semantické aktanty//​.\\
 +Aktanty jsou připojené k semantemu hranami - arcs, vyjadrujícími semantickou zavislost. Arky jsou označené čísly podle //syntactic oblicity// což nevim co je.
 +
 +v grafu se taky značí rheme-theme oblasti
 +
 +===== aktant versus modifier =====
 +když má sémantická a syntaktická závislost stejný směr jedná se aktant, pokud různý, jedná se o modifier: //malá řeka// vs //řeka se vlní//\\
 +malá i vlnit se potřebují argument, takže sémantická šipka vede k nim.
 +
 +semantemy se rozkladají na ~50 //​semantických primitiv//, dále nerozložitelných. :?: nějak to prý zajišťuje,​ že v grafech nejsou cykly
 +
 +//​lexikografická definice// semantemu je jeho dekompozice.
 +
 +≡ je znak pro ekvivalenci 2 semantickych grafu, rozklad na primitiva je ≡ puvodnimu grafu
 +ale zda se, ze je to malo, chteji stejne zachytit navic i:
 +
 +<​code>​
 +Honzovo strkaní do Marie způsobilo, že upadla.
 +Honza způsobil Mariin ​
 +</​code>​
 +
 +<​latex>​
 +$\Sigma^{50}_{i=1}\rightarrow$
 +</​latex>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]