[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Kategoriální gramatika

Bar-Hillel:

Každá věta, která není prvkem, je považována za výsledek operace jedné
podposloupnosti na zbytek, který od ní může být bezprostředně vpravo, bezprostředně vlevo,
nebo na obou stranách. … Ta podposloupnost, která je nahlížena jako operující je
operátor, ostatní jejími argumenty.

ke každému gramatickému pravidlu R najdeme Graph takové
Graph

onen výraz kategorie Graph pak označujeme jako typu Graph

kategorie výroků: Graph
kategorie termů: Graph
kategorie predikátů: Graph [U→B]
negace a ostatní unární operátory: Graph
binární výrokové operátory: Graph simulovat na dva kroky jako Graph
kvantifikátory LE: Graph
kvantifikátory LE*:


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]