[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:kategorialni-gramatika [2006/04/24 16:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kategoriální gramatika ======
 +Bar-Hillel:
 +> Každá věta, která není prvkem, je považována za výsledek operace jedné
 +> podposloupnosti na zbytek, který od ní může být bezprostředně vpravo, bezprostředně vlevo, ​
 +> nebo na obou stranách. ... Ta podposloupnost,​ která je nahlížena jako operující je 
 +> //​operátor//,​ ostatní jejími //​argumenty//​.
  
 +ke každému gramatickému pravidlu //R// najdeme <​latex>​i < n</​latex>​ takové
 +<​latex>​||R(E_1,​...,​E_n)|| = ||E_i||(||E_1||,​...,​||E_n||)</​latex>​
 +
 +onen výraz kategorie <​latex>​A_i</​latex>​ pak označujeme jako typu <​latex>​A/​A_1,​...,​A_{i-1},​A_{i+1},​...,​A_n</​latex>​
 +
 +kategorie výroků: <​latex>​$V$</​latex>​
 +kategorie termů: ​ <​latex>​$T$</​latex>​
 +kategorie predikátů:​ <​latex>​V/​T</​latex>​ [U->B]
 +negace a ostatní unární operátory: <​latex>​V/​V</​latex>​
 +binární výrokové operátory: <​latex>​V/​V,​V</​latex>​ simulovat na dva kroky jako <​latex>​(V/​V)/​V</​latex>​
 +kvantifikátory LE: <​latex>​V/​(V/​T)</​latex>​
 +kvantifikátory LE*:
 +  * pravidlo pro kvantifikaci se vzpírá: z jedné strany <​latex>​V/​V</​latex>,​ ze strany [[U->​B]->​B] vypadá jako <​latex>​V/​(V/​T)</​latex>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]