[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

označíš tím funkci
cachuje to její návratový hodnoty podle vstupních argumentů

use Memoize;
sub ucho {print "a\n"};
memoize "ucho";
ucho;
ucho;

cmpr9410_001.t.gz:
bez memoize: real 6m0.404s
s meomoize: real 4m18.091s


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]