[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]


v rámečku jsou moduly, které se na fázi podílejí
všechny fáze pracují na $sentRoot - potomek technického kořene
(až na finální sestavení sekvence slov - :?:)


na pocatku

translation - transfer

preprocess

Preprocess
NumeralsWrapper

formémy

prochází se do hloubky

Processing
Vallex
Diathesis
Derivation

morfo kategorie

Vallex

agreement

Agreement
Processing - hledání šipek

compounds

Compounds

předložky podle assigned_form
složené slovesné tvary podle

pozor: spojky až později

conjugation + declination

Morphology
NumeralsWrapper

pro numerické se volá assignNumForm()

pro ostatní uzly

první reorder

PreReorder
Reorder

punctuation + spojky

Processing2
Connectors

průchod do hloubky
$context obsahuje informace o pořadí uvnitř skupiny, případně carry bit - oddělit předchozí zleva
zpracování sentencí, klauzí a obecných členů
pouze vytvoření seznamů levých konektorů - čárek a spojek

druhý reorder

druhý průchod do šířky mohl objednat dalsi presuny pro autosemanticke konektory doleva
příznak reorderLeftLeftmostParent

punctuation + spojky

vyrobit uzly pro čárky a spojky
až po reordru, takže reorder nepřehazuje čárky

reorder klitik

až po spojkách, počítají se do pozic

vokalizace

capitalization

sekvence slov


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]