[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
user:ptacek:skalicka-typologie-cestiny [2007/06/05 00:14]
ptacek
user:ptacek:skalicka-typologie-cestiny [2007/06/05 00:34]
ptacek
Line 93: Line 93:
 //mu, ho// možno popisovat jako koncovky s nulovým kořenem //mu, ho// možno popisovat jako koncovky s nulovým kořenem
 mezi aglutinací(příponou) a isolací(pomocným slovem) mezi aglutinací(příponou) a isolací(pomocným slovem)
 +
  
  
Line 128: Line 129:
 //meč - meče// //meč - meče//
 //dlaň - dlaně// //dlaň - dlaně//
 +
 +izolační:
 +vyjádření osoby a čísle u tvarů v minulém čase
 +vyjádření osoby u //trpět, prosit//: //on trpí, oni trpí, bratr trpí//
 +
 +**konjugace**
 +dělení podle kmene infinitivního:​ nese,kryje | mine,tiskne | trpí,umí | prosí | dělá,bere | kupuje
 +dělení podle kmene prézentního:​ std
 +alternace hlásek: měkké <-> tvrdé, a. kvality, a. znělosti
 +
 +**sloveso ve větě**
 +izolační: (pro)noun + verb
 +aglutinační:​ (pro)noun + verb + ending | verb + ending | noun + noun 
 +flexivní: (pro)noun.facultative + verb + ending
 +
 +ČJ flexivní ale + neslovesné věty
 +
 +====== Závěr ======
 +ČJ: flexivní typ, jiné se mu nemohou rovnat
 +nezanedbatelné projevy i ostatních typů,
 +ale článek často myslím samoúčelně zkoumá pod drobnohledem každou hlásku, jen aby vydoloval "​náznak"​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]