[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Table of Contents

tecto -> prozódie

Foném = abstraktní jednotka
Hláska = Fón = realizace fonému

 1. má i nedistinktivní rysy
  1. frekvence základního hlasivkového tónu = F0
  2. hlasitost
  3. trvání
  4. individuální zabarvení = témbr

prozodie v NLP = časový průběh tří veličin

 1. frekvence základního hlasivkového tónu = F0 = nultý formant
 2. intenzita řečového signálu
 3. trvání hlásek

na TR nemám komunikační fci výpovědi, ale pomáhá: TSD 2004, Advanced Prosody Modelling, Rompi, Matousek Jan, Tihelka Daniel

Jednotky - neterminály

Prozodická věta = (PS) = výpověď = jednotka z parole, průběhy F0, intenzity, …
Prozodická klauze = (PC) = lineární část prozodické věty, oddělená pauzami
Prozodická fráze = (PP) = promluvový úsek = lineární část, realizace jednoho intonačního schématu, sounáležící intonační celek, na základě zvukové intonační charakteristicky hranice
Slovní přízvuk = vlastnost slabiky, posluchač hodnotí jako zvýrazněnou
Prozodické slovo = (PW) = přízvukový takt = skupina slabik (i slov) podřízená jednomu slovnímu přízvuku
Prozodém = (Px) = abstraktní jednotka mající komunikační a obsahovou funkci, nositel je prozodické slovo

Jednotky - terminály

$ = mezivětná pauza
# = meziklauzní pauza
0 = slovo, které není obsažené v povrchové formě prozodické věty
(SA) = významový přízvuk (sentence accent)
w je element z L = množina prozodických slov = lexikon

Prozodémy

P0 = nulový (funkčně nezapojený) prozodém
P1 = prozodémy ukončující uspokojivě (Danešův termín)

 P1-1 = bezpříznakový
 P1-2 = příznakový direktivní
 P1-3 = příznakový expresivní (zvolání, přání)
 P1-4 = specifický

P2 = prozodémy ukončující neuspokojivě

 P2-1 = bezpříznakový (doplňovací) (Kam pojedeš na dovolenou?)
 P2-2 = příznakový (zjišťovací) (ano/ne)
 P2-3 = příznakový disjunktivní (půjdeme do divadla, nebe zůstaneme doma?)
 P2-4 = specifický

P3 = prozodémy neukončující

 P3-1 = bezpříznakový (jen člení - poslední ze (PP))
 P3-2 = příznakový vázaný (
 P3-3 = specifický

Významový přízvuk = větný přízvuk = intonační centrum

tekto-man: má klesavou melodii a zvýšenou intenzitu, existuje v každé větě a
a má v české větě signalizovat vlastní ohnisko. Leží na nejpravější cestě od eff kořene

Prozodická frázová gramatika PFG

(PS) → (PC)+ $
(PC) → (PP)+ #
(PP) → (P0) (Px)

(P0) → 0 jen kdyz je (SA) na 1.PW z PP
(P0) → (PW)+

(Px) → (PW)
bud jedno PW - poslední z PP
(Px) → (SA) (PW)+ nebo významový přízvuk a skupina slov

(PW) → w

Rozkreslená věta


================
PP konci na 5, 7, 9, ze ma predlozka vlastni prozodicke slovo je bug, uz reportovany

<code>
veta Tehdy v sedmnáctém kole jsem udělal chybu a vypadl.
lex. 0…. 1 2……… 3… 4… 5….. 6…. 7 8…..
pw.. 3…. 4 5………….. 6………. 7…. 9…….
pp.. ———————-| —————-| ——-|
</code>


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]