[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
user:ptacek:tecto-prozodie [2008/08/06 21:58]
ptacek
user:ptacek:tecto-prozodie [2008/08/06 23:17]
ptacek
Line 18: Line 18:
  
 Jednotky - neterminály Jednotky - neterminály
 +
 ====================== ======================
  
 Prozodická věta   = (PS) = výpověď = jednotka z parole, průběhy F0, intenzity, ... Prozodická věta   = (PS) = výpověď = jednotka z parole, průběhy F0, intenzity, ...
 Prozodická klauze = (PC) = lineární část prozodické věty, oddělená pauzami Prozodická klauze = (PC) = lineární část prozodické věty, oddělená pauzami
-Prozodická fráze ​ = (PP) = promluvový úsek = lineární část, realizace jednoho intonačního schématu, +Prozodická fráze ​ = (PP) = promluvový úsek = lineární část, realizace jednoho intonačního schématu, sounáležící intonační celek, na základě zvukové intonační charakteristicky hranice
-                    ​sounáležící intonační celek, na základě zvukové intonační charakteristicky hranice+
 Slovní přízvuk ​   = vlastnost slabiky, posluchač hodnotí jako zvýrazněnou Slovní přízvuk ​   = vlastnost slabiky, posluchač hodnotí jako zvýrazněnou
 Prozodické slovo  = (PW) = přízvukový takt = skupina slabik (i slov) podřízená jednomu slovnímu přízvuku Prozodické slovo  = (PW) = přízvukový takt = skupina slabik (i slov) podřízená jednomu slovnímu přízvuku
Line 29: Line 29:
  
 Jednotky - terminály Jednotky - terminály
 +
 ====================== ======================
  
Line 82: Line 83:
  
 Rozkreslená věta Rozkreslená věta
 +
  
 ================ ================
-PP konci na 5, 7, 9+PP konci na 5, 7, 9, ze ma predlozka vlastni prozodicke slovo je bug, uz reportovany
  
 <​code>​ <​code>​

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]