[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Teorie typů

snaha vypořádat se se sémantickými paradoxy

Být italský spisovatel je úctyhodné
pravidlo (A) predikáty P a P' → výrok Graph
pravidlo (A) nese problém při aplikace predikátů na sebe sama

neplatit o sobě samém

řešit pomocí zavedení predikátů vyšších řádů, které se aplikují na predikáty nižších řádů
predikáty druhého řádu jsou typu [[U→B]→B]


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]