[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

user:ptacek:teorie-typu [2006/04/24 16:37] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Teorie typů ======
 +snaha vypořádat se se sémantickými paradoxy
 +
 +//Být italský spisovatel je úctyhodné//​
 +pravidlo (A) predikáty //P// a //P'// -> výrok <​latex>​P'​(P)</​latex>​
 +pravidlo (A) nese problém při aplikace predikátů na sebe sama
 +
 +//neplatit o sobě samém//
 +
 +řešit pomocí zavedení predikátů vyšších řádů, které se aplikují na predikáty nižších řádů
 +predikáty druhého řádu jsou typu [[U->​B]->​B]
  

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]