[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

co verzovat:

* firefox profile nejlepe s extensionama
* .ssh/config - s definici stroju a usernames pro ssh
* .bashrc - s , $JAVA_HOME
* projects
* papers
* presentations

jak deploynout:
z routeru se nalogovat na cil a pritahnout si sebou svn tunel:

[ptacek@kacer]$ ssh CIL -l USER -R 3690:localhost:3690

na cili instalovat slack a checkoutnout moje slack-roles:

sudo aptitude install slack
svn co svn://localhost/opt/svn/slack-roles ~/conf/slack-roles

deploynout zvolenou roli:

sudo slack -s ~/conf/slack-roles --preview simple -v ROLE

pointers:
http://code.google.com/p/slack/wiki/Subroles
http://wiki.github.com/stratus/slack-roles


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]