[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

4 možnosti substancialní povahy významu:

2 a 1/2 pravdivosti:

vyplývání

věta Graph vyplývá z Graph, když nemůže být F, kdykoliv jsou Graph pravdivé

nutná pravdivost a vyplývání:

nutná pravdivost ⇒ vyplývání z Graph

vyplývání z Graph ⇒ nutná pravdivost věty 'jestliže Graph pak Graph'

význam a empirická pravdivost

Graph, jedna pravdivá a druhá nepravdivá → liší se významem

Princip verifundace významu

rozdílnost pravdivostních hodnot → rozdílnost významu

obráceně ne (mám 2 pravdivé a ruzného významu)

Strukturální rysy významu

princip kompozicionality

Graph - význam složeného výrazu E lze složit z významů jeho složek

ke gramatickému pravidlu skládání Graph existuje syntaktické pravidlo Graph

Graph

princip zaměnitelnosti synonym

Graph

princip zaměnitelnosti synonym salva veritate

stejné významy všech částí Graph a Graph ⇒ stejné pravdivostní hodnoty Graph

důkaz: stejný význam celých vět ze zaměnitelnosti synonym, stejná pravdivost celých vět z verifundace

princip Occamovy břitvy

v rámci metafyziky nepředpokládej existenci více jsoucen, než je bezpodmínečně nutné

Leibnizův princip

zaměnitelnost salva veritate je nejenom nutná, ale možná i postačující podmínka stejnosti významů (ze zaměnitelnosti 2 výrazů bez dopadu na pravdivost v jakékoliv možném kontextu vyvozujeme jejich synonymii)

Modelování významu

motto: zjistit, co význam dělá, a pak najít něco, co dělá totéž

formální jazyk:

interpretace/realizace formálního jazyka:

Výrokový počet

Monadický predikátový MP1-

Monadický predikátový MP1

Výrokové formule neodpovídají ničemu z přirozeného jazyka, tady se logika vzdaluje sémantice.

Montagueho 4 komponenty jazyka


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]