[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
tex:sctl [2014/09/23 17:26]
bejcek moved from tex:pbml
tex:sctl [2020/05/26 17:41]
stranak [Jak psát]
Line 1: Line 1:
  
-====== ​LaTeXový styl pro Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======+====== Studies in Computational and Theoretical Linguistics ======
  
-Hledáte ​[[tex:​pbml|styl pro PBML]]''?''​+Již vydané [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​books|knihy]] v této edici. 
 + 
 +==== Pravidla vydavatelství ==== 
 + 
 +  - Je třeba zařídit vlastní finacovaní tisku. Nic jiného nefakturujeme (pomoc se sazbou, grafikou, jednání s tiskárnou atd. děláme ve vlastní režii). Černobílá kniha kolem 200 stran, 100 výtisků vyjde kolem 25 až 30 tis. Kč. 
 +  - Kniha musí být recenzována nejméně dvěma nezávislými recenzenty. 
 +  - Nevyplácíme žádný honorář. 
 +  - Knihy pak šíříme přes prodejnu Karolinum a její internetový obchod. Prodá se jich obvykle tak 3-5 za rok... budeme ovšem rádi, pokud to bude víc. Nám to jenom nahradí některé náklady (prodávají se po cca 200 Kč). 
 +  - Autor dostane 20 výtisků; rozeslání povinných výstisků zařídíme sami (také 20). 
 +  - Kniha se sází v XeLaTeXu. 
 +  - Má-li být kniha vydaná do prosince, musí být vysázený blok k disposici redakci vydavatelství do září daného roku. Přesný harmonogram:​ 
 +    * do **30. června** příjem manuskriptu pro redakční radu a recenzenty (posílá autor) 
 +    * schválení redakční radou, přidělení ISBN a čísla v edici 
 +    * do **31. srpna** probíhá sazba bloku (v režii autora) 
 +    * od září do října redakční korektury, opravy bloku 
 +    * v listopadu objednávka tisku a tisk samotný 
 +    * v prosinci dodávka knih z tiskárny, distribuce, propagace 
 + 
 + 
 +==== Jak psát ==== 
 + 
 +  * Pokud možno od samého začátku pište knihu v LaTeXu. Převody z MS Wordu přidělávají zbytečně dvojí práci -- se samotným převodem a potom také je potřeba přehodnotit některá rozhodnutí týkající se rozvržení textu/​obrázků/​tabulek na menší stránku s jiným fontem apod. 
 +    * Ve stylu je k disposici titul i podtitul knihy, několik druhů věnování a poděkování,​ motto celé knihy, úvod, závěr, summary, přílohy, ... Samozřejmě ne vše je povinné; jen je možné se tím nechat inspirovat od prvních úvah o knize. 
 +    * Také na zadních deskách (tedy na zavřené knize zezadu) je prostor pro několik odstavců textu. (Desky se však vyrábí vždy ručně v InDesignu a tehdy je možné na ně připravené odstavce vložit.) 
 +    * Po vydání bude kniha zveřejněna [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​books|na stránkách ÚFALu]] a nabídnuta k prodeji v Karolinu. K tomu tudíž po vydání potřebujeme od autorů ještě: 
 +      * Abstrakt v češtině i angličtině (délka záleží na vás, podívejte se na ostatní nabízené knihy). 
 +      * Návrh, které stránky byste chtěli vidět v ukázce na webu (pokud chcete ukázku zveřejnit). Obvykle tam dáváme začátek (tiráž, obsah, anotace, úvod), část či celou vybranou kapitolu a konec (závěr, summary, bibliografii,​ rejstřík). Můžete si to však určit sami. 
 +    * Knihu můžete členit na části, kapitoly, sekce a subsekce, přičemž se všechny objeví v obsahu. Kapitoly/​sekce navíc v záhlaví každé sudé/​liché stránky. 
 +    * Obsah, Seznam tabulek, Seznam obrázků se vygeneruje sám. S vaší lehkou pomocí se vygeneruje také Rejstřík a Bibliografie. 
 +  * Kniha se tiskne obvykle **černobíle**,​ barevný tisk je //dosti výrazně// dražší (vyšší desítky procent ceny). Počítejte s tím při psaní -- určitě nepoužívejte barevné písmo v samotném textu, ale myslete na to i u obrázků a grafů, musí být srozumitelné i šedobílé. Nejlépe je tak i vytvářejte. 
 +  * **Obrázky** používejte kvalitní, tj. pro čárovou grafiku (ne fotografie) používejte jen vektorové verze. Vyhněte se všem rastrovým obrázkům (zvětšte si obrázek na 1000% a pokud je kostičkovaný,​ je to špatně). Také stromy z TrEdu exportujte výhradně vektorově, návod je [[https://​ufal.mff.cuni.cz/​pbml/​88/​howto-tree-images.pdf|zde]],​ opět zachovejte soubory, ze kterých obrázek vznikl, poznamenejte si ID použitého stromu atp. (Pokud opravdu žádným způsobem nejde získat obrázek vektorový (SVG, PDF, EPS), snažte se alespoň uložit obrázek v maximálním možném rozlišení,​ tedy například před uložením screenshotu zvětšte obrázek přes celou obrazovku.) 
 +  * **Grafy** z Excelu exportujte jako PDF (=vektorové),​ ne jako screenshot (=rastrový) a vždy zachovejte podklady (všechna čísla, ze kterých půjde stejný graf v budoucnu vygenerovat znovu). Export grafů vložených do Wordu nám fungoval takto (přes PDF to nefungovalo - písmo bylo rastrové):​ 
 +    - graf se dá nejdřív upravit přímo v editoru ve Wordu - dvojklikem; font nastavte na stejný jako v textu knihy; tiskne se obvykle černě, tedy počítejte s tím, že např. stejně sytá červená a zelená budou stejně šedé. Světlé barvy (žlutá) moc vidět nebudou; písmo by nemělo být barevné, hlavně ne drobné písmo (rozrastruje se); jistota je dělat vše rovnou černobíle a místo červené a zelené čáry nebo výplně v grafu použijte např. různě přerušované čáry a jako výplň bílou, černou, šedivou, šrafovanou,​ ...; z editoru grafu pak vyskočte kliknutím někam jinam do textu 
 +    - celý graf označte (jedním klikem), zkopírujte (Ctrl+C) a vložte na prázdnou stránku v Powerpointu volbou "​Vložit jinak" a výběrem položky "​EMF"​ ("​Obrázek EMF"​) 
 +    - uložte soubor ve formátu EMF 
 +    - otevřte v Inkscape, odskupte (Ctrl+Shift+G),​ odstraňte pozadí A4, ořízněte na velikost grafu (Ctrl+Shift+D),​ opravte případné chyby a uložte jako PDF 
 +  * **Tabulkami** šetřete, pokud možno nepoužívejte dlouhé vícestránkové (nevypadají dobře a navíc je s nimi v LaTeXu mnoho práce). Používejte tabulky bez svislých čar (vypadají mnohem lépe); je ale potřeba s tím počítat při rozmýšlení tvaru tabulky, aby byla přehledná (hierarchicky dělené tabulky jsou zmatené vždy, bez svislých čar však o poznání více). 
 +  * Pokud potřebujete používat **dlouhé nadpisy** kapitol, zvažte, zda nechcete do obsahu vložit jejich zkrácenou verzi. Do záhlaví, kam se jména kapitol a sekcí automaticky vpisují, je nadpis delší než jeden řádek nutné zkrátit v každém případě! (Podobné platí pro popisky tabulek a obrázků a jejich promítnutí do Seznamu tabulek/​obrázků.) 
 +  * Nedoporučujeme číslovat příliš **hluboká zanoření** (část, kapitola, sekce, subsekce, subsubsekce,​ paragraf, subparagraf) a standardně se ve stylu SCTL nečíslují a do obsahu nezapisují od subsubsekce níž. Jako nečíslované použít samozřejmě jdou, jen nedoporučujeme odkazovat na část IV.4.21.5.10.2.b,​ přehlednosti to stejně nepomůže. 
 +  * Zkontrolujte **tiráž**. Kromě autorů a titulu knihy musíte vyplnit také oba vědecké recensenty. Rozhodně potřebujete od správce ÚFALích ISBN získat správné číslo pro Vaši knihu a taktéž pořadové číslo edice. Ale raději ověřte i to, že se od předchozí vydané knihy nezměnilo složení vědecké rady, či tiskárna. 
 +  * Kniha je připravena na vydání v českém či anglickém **jazyce** (tj. je snadné přepnutí mezi "Table of Contents/​Chapter/​Index/​..."​ na "​Obsah/​Kapitola/​Rejstřík/​..."​). 
 + 
 +Pokud práci přeci jen píšete nejprve ve **Wordu**,​ 
 +  * nechte si všechny obrázky v originálních souborech, které jste vkládali do Wordu, 
 +  * nezapomeňte,​ že výsledná kniha není formátu A4, ale menší než B5 (170 x 240 mm) -- nastavte si velikost stránky i písma tak, ať to zhruba odpovídá tomu, co se vám na stránku vejde ve výsledné podobě, 
 +  * co nejméně formátujte ručně -- raději si nadefinujte styly (než příklad psát kursivou stejně jako dvacet dalších věcí, vyberte mu styl "​example"​ a tomu nastavte kursivu; bude nejspíš snadnější to převést do LaTeXu poloautomaticky),​ 
 +  * rozhodně nevyrábějte ve Wordu obsah či rejstřík, je to zbytečné, LaTeX se o to potom stejně postará sám. 
 + 
 +====== LaTeXový styl pro SCTL ====== 
 +Nebo hledáte spíše ​[[tex:​pbml|styl pro PBML]]''?''​ 
 + 
 +==== Začínáme ==== 
 + 
 +Knihy v edici SCTL sázíme v XeLaTeXu. Pokud neumíte psát články v LaTeXu a přesto si chcete knihu připravit sami, můžete využít některý z četných tutoriálů na webu, například český [[https://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=1&​cad=rja&​uact=8&​ved=0CB4QFjAA&​url=http%3A%2F%2Famper.ped.muni.cz%2F~jonas%2FJaroska%2F4A2012%2Fmatura%2Fzbytek%2FTeXa%25F8sk%25FD%2520kr%25E1m%2Fmanu%25E1ly%2FLaTeX%2520pro%2520za%25E8%25E1te%25E8n%25EDky%2520-%2520Rybi%25E8ka_OCR.PDF&​ei=YKAuVPLCOMauPO2rgAg&​usg=AFQjCNEr-nBlsJ0ayMdJx9deBBOHGqESiQ&​sig2=bnpwIdAQ_6na5VvMPHH5GA|Latex pro začátečníky od Jiřího Rybičky]], přehledný návod na [[http://​en.wikibooks.org/​wiki/​LaTeX|WikiBooks]] a pro syntax jednotlivých příkazů můžete chodit například [[http://​www.emerson.emory.edu/​services/​latex/​latex_toc.html|sem]] a pro názvy symbolů [[http://​web.ift.uib.no/​Teori/​KURS/​WRK/​TeX/​symALL.html|sem]]. 
 + 
 +Základem je XeLaTeXový styl ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbook.cls?​format=txt|pbmlbook.cls]]''​ zde https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml. (Pokud nemáte přístup, použijte jméno i heslo //​public//​.) 
 +(Vychází ze stylu pro PBML, takže s ním také sdílí následující styly. Vše pohromadě, ale v neaktualisované versi z února 2018 můžete stáhnout [[http://​ufal.mff.cuni.cz/​~bejcek/​sctl.zip|zde]].) 
 +Dále potřebujete bibtexový styly ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlbib.sty?​format=txt|pbmlbib.sty]]''​ a ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​template-pbmlbook/​plainnat-cs.bst?​format=txt|plainnat-cs.bst]]''​ (pro češtinu) a rejstříkový styl ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​makeindex/​pbml/​pbmlbook.ist?​format=txt|pbmlbook.ist]]''​. 
 +Dva obrázky: ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​logo-io.pdf|logo-io.pdf]]'',​ ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​logo_ufal_titulek.pdf|logo_ufal_titulek.pdf]]''​. 
 +A definování fontů: ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​pbmlfonts.sty|pbmlfonts.sty]]''​. Fonty samotné (TeX Gyre Pagella, DejaVu Sans, DejaVu Sans Mono) jsou součástí distribuce TeX Live. 
 + 
 +[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​browser/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​template-pbmlbook|Zde]] je adresář s šablonou. Ta je přeložitelná pomocí ''​Makefile''​u a v LaTeXovém souboru ''​template.tex''​ jsou představeny všechny základní potřebné věci pro sazbu knihy. 
 + 
 +V lingvistické práci se může hodit balíček **lingex** pro číslované příkladové věty (a odkazy na ně): ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​tex/​latex/​pbml/​lingex.sty|lingex.sty]]'',​ ''​[[https://​svn.ms.mff.cuni.cz/​trac/​PBML/​export/​HEAD/​trunk/​style/​texmf/​doc/​latex/​pbml/​lingex_doc.tex|lingex_doc.tex]]''​ 
 + 
 +==== Troubleshooting ==== 
 + 
 +(Několik náhodných problému v LaTeXu a jejich řešení je na této [[triky|stránce]].)
  
 ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^ ^ Problém ^ Upřesnění ^ Řešení ^ Kód ^ Důvod ^
 | Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''​polyglossia''​ změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''​nolocalmarks''​ do příkazu ''​\usepackage''​ | ''​\usepackage[czech,​ nolocalmarks]{polyglossia}''​ | ? | | Špatný font záhlaví stránky | Použití balíčku ''​polyglossia''​ změní font záhlaví na všech stránkách (na patkový) | Přidat parametr ''​nolocalmarks''​ do příkazu ''​\usepackage''​ | ''​\usepackage[czech,​ nolocalmarks]{polyglossia}''​ | ? |
 | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ | | Příkladové věty jsou občas proloženy prázdným řádkem | Balíček ''​lingex''​ | Nepoužívat balíček ''​hyperref''​ | -- | ''​hyperref''​ rozbíjí ''​lingex''​ |
 +| Diakritika v Rejstříku | Úvodní nadpisové písmeno je rozbité.\\ Diakritická písmena jsou řezena na konec abecedy. | Skriptem posteditovat ''​.ind'',​ nebo ''​.idx''​\\ (Nebo přejít na ''​xindy''​) | např. před ''​@''​ lze napsat řetězec, podle nějž se má řadit, takže '​č'​ za '​c'​ dostaneme jako '​cz':​\\ ''​sed -i -e '​s/​\\IeC {\\v C}esk/​CZeskYZ@&/'​ ''​ | ''​makeindex''​ podporuje výhradně latinku |
  
 http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Normostrana
 https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep https://​wiki.ufal.ms.mff.cuni.cz/​techrep
 +
 +==== Distribuce knihy ====
 +
 +(stav na začátku roku 2019)
 +
 +Michal Novák komunikuje s obchodem Karolinum a nosí jim exempláře na prodej, když jim dojdou. Květa Králíková rozesílá povinné výtisky. Povinně je potřeba dodat výtisky na tato místa:
 +
 +  * 2x Národní knihovna
 +  * 1x Městská knihovna Praha
 +  * 1x Zemská knihovna Brno
 +  * 1x Zemská knihovna Olomouc
 +
 +K tomu dobrovolně dáváme
 +
 +  * 1x knihovna Matematického ústavu v Žitné
 +  * 1x Ústav pro jazyk český
 +  * MFF Malá Strana (Petra Hoffmannová) na "​studijní",​ což je prý něco jiného než standardní fond knihovny MFF UK
 +
 +Dále se posílají nabídky na asi 18 dalších míst (seznam má Květa Králíková;​ od autora knihy potřebuje shrnutí obsahu knihy v češtině). Nevím, jestli je povinné poslat ty nabídky, ale cílové knihovny často prý zájem nemají.

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]