[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics Wiki


[ Back to the navigation ]

This is an old revision of the document!


PFL071-2 Vybrané problémy z lingvistiky I-II

Vyučující:
Markéta Lopatková

středa 12:20-13:50, východní chodba ve 4. patře (jako v ZS)

Stránka předmětu PFL071 ve Studijním informačním systému - anotace, osnova atd.

Stránka předmětu PFL072 ve Studijním informačním systému - anotace, osnova atd.

Nabídka témat na letní semestr:

 1. Valence
  • Charakteristiha aktantů ve FGD
  • Alternační model slovníku
  • Valence u dalších slovních druhů
 2. Koreference
  • Kučová et al.: Anotování koreference v Pražkém závislostním korpusu. UFAL/CKL Technical Report, TR 2003-19.
  • Kučová, L., Žabokrtský, Z.: Anaphora in Czech: large Data end Experiments with Automatic Anaphora Resolution. In: Preoceedings of TSD 2005, LNCS/Lecture Notes in Artificial Intelligence 3658, pp. 93-98, 2005.
  • Kučová, L., Hajičová, E.: Prague Dependency Treebank: Enrichment of the Underlying Syntactic Annotation by Coreferential Mark-Up. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 81, pp. 23-34, 2004.
 3. Aktuální členění
 4. Význam ve FGD - synonymie, homonymie, vágnost
 5. Slovosled a neprojektivita (TAL, Kuhlmann, Hajičová - SaS, Havelka - PBML, Zeman)
 6. Segmentace
 1. Formální model TR ve FGD (Petkevič, mis)

Párování rámců

Cílem je vytvořit vzájemné mapování rámců z našich valenčních slovníků.
Ve Vallexu i v PDT-Vallexu má každý rámec jednoznačný identifikátor.
Zajímá nás, které rámce nebo skupiny rámců si navzájem odpovídají.

identifikátor (např. 'v-w113f4') je zapsán v horním indexu u rámce
pozor na stará data z adresy http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/visual-data/pdt-vallex/vallex.html neuživat prosím

identifikátory (například 'blu-v-pamatovat-se-1') jsou pro normální smrtelníky neviditelné.
pokud podržíte myš nad číslem rámce (v rámečku) identifikátor se objeví jako tooltip

idéčka pro lepší kopírování si můžete zobrazit i následovně:

Rámce k párování

Přihlašte se pomocí tlačítka v levém menu, vyberte si skupinu sloves a připište k ní své jméno. Odhalená párování pak zapisujte na stránky jednotlivých sloves.

Q&A

V pdt-vallexu mi nefunguje hledání zřejmě kvůli kódování češtiny,
neví někdo, jak to opravit? ptacek


[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]